1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Goede controle door bedrijfsarts voorkomt ‘ziekmeldingsfraude’

Goede controle door bedrijfsarts voorkomt ‘ziekmeldingsfraude’

Waar gebeurd: een werkneemster wendt maandenlang een ernstige ziekte voor. Uiteindelijk komt het bedrog aan het licht en de kantonrechter sommeert de vrouw het onterecht ontvangen salaris terug te betalen. Dit bizarre voorbeeld van simuleren maakt eens temeer duidelijk dat tijdige controle en adequaat checken door de bedrijfsarts veel problemen kan voorkomen.Vrouw meldt zich ziek wegens ‘gezwel’De kwestie begint met de ziekmelding van een werkneemster bij haar werkgever op 6 juni 2005. Ze ver...
Leestijd 
Auteur artikel Tom Vandeginste
Gepubliceerd 08 oktober 2009
Laatst gewijzigd 16 april 2018
Waar gebeurd: een werkneemster wendt maandenlang een ernstige ziekte voor. Uiteindelijk komt het bedrog aan het licht en de kantonrechter sommeert de vrouw het onterecht ontvangen salaris terug te betalen. Dit bizarre voorbeeld van simuleren maakt eens temeer duidelijk dat tijdige controle en adequaat checken door de bedrijfsarts veel problemen kan voorkomen.

Vrouw meldt zich ziek wegens ‘gezwel’
De kwestie begint met de ziekmelding van een werkneemster bij haar werkgever op 6 juni 2005. Ze vertelt dat er een gezwel is geconstateerd, waarvoor zij moet worden behandeld met chemotherapie, bestraling en operaties aan o.a. de baarmoeder. De werkgever leeft met haar mee en informeert regelmatig naar haar gezondheid. Werkneemster bezoekt ook regelmatig de bedrijfsarts. Zij doet gedetailleerd verslag van de behandelingen die zij zogenaamd heeft ondergaan en houdt werkgever en bedrijfsarts op de hoogte van haar gezondheidstoestand. De werkgever betaalt het salaris intussen gewoon door.

Bedrog komt aan het licht
Op 20 december 2005 meldt de vrouw dat ze 18 weken in verwachting is. Die mededeling kan de werkgever niet rijmen met haar ‘ziekte’. Zij zou immers in november 2005 nog een operatie aan haar baarmoeder hebben ondergaan. De werkgever vraagt de bedrijfsarts informatie op te vragen bij de behandelend artsen. Noch de werkneemster noch de door haar genoemde namen van artsen zijn bekend bij het ziekenhuis. Volgens de vrouw is het allemaal een misverstand. Vervolgens wordt niets meer van haar vernomen.

Kantonrechter stelt werkgever in het gelijk
De werkgever vordert bij de kantonrechter ontbinding van de arbeidsovereenkomst, zonder toekenning van een vergoeding. De werkneemster betwist in die procedure dat zij gezegd zou hebben dat zij ernstig ziek was en behandelingen had moeten ondergaan. De kantonrechter vindt dat verweer ongeloofwaardig. Hij oordeelt dat de vrouw haar werkgever heeft misleid en ontbindt het arbeidscontract zonder vergoeding.

Vrouw moet salaris terugbetalen
Vervolgens start de werkgever een procedure om het tijdens de ‘ziekte’ betaalde salaris terug te vorderen. Ook nu voert de werkneemster aan dat zij nooit gezegd zou hebben dat ze aan een ernstige ziekte leed. Op de vraag wat dan wel de oorzaak van haar arbeidsongeschiktheid is geweest, blijft ze het antwoord schuldig. De kantonrechter oordeelt opnieuw dat werkneemster haar ziekte en behandeling heeft voorgewend. Zij was derhalve niet arbeidsongeschikt en had dus ook geen recht op salaris. De werkneemster moet het onverschuldigd betaalde salaris terug betalen.

Conclusie:
het voorwenden van een ernstige ziekte gebeurt gelukkig zelden. Het simuleren van minder ernstige ziektes komt echter vaker voor. Om ‘ziekmeldingsfraude’ te voorkomen kan de werkgever de bedrijfsarts inschakelen voor een goede controle. De bedrijfsarts kan bovendien informatie opvragen bij de behandelend artsen, waaruit blijkt dat de werknemer inderdaad ziek is en ook voor die ziekte wordt behandeld.