1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Handhaving door de Belastingdienst; gaat de Belastingdienst straks op de werkvloer controleren?

Handhaving door de Belastingdienst; gaat de Belastingdienst straks op de werkvloer controleren?

Per 1 mei 2017 zal de overgangsfase aflopen en zal de Belastingdienst scherper handhavend optreden.Dit betekent dat de Belastingdienst straks ook op de werkvloer zal gaan controleren (‘waarneming ter plaatse’). De Belastingdienst zal daarbij met name controleren of feitelijk wordt gewerkt overeenkomstig de goedgekeurde overeenkomst/modelovereenkomst. Belangrijke aandachtspunten voor de Belastingdienst zullen hierbij zijn de aard van de gezagsverhouding en de mogelijkheden tot vrije vervanging...
Leestijd 
Auteur artikel Marieke Hulstijn-Botter (uit dienst)
Gepubliceerd 16 maart 2016
Laatst gewijzigd 16 april 2018
Per 1 mei 2017 zal de overgangsfase aflopen en zal de Belastingdienst scherper handhavend optreden.

Dit betekent dat de Belastingdienst straks ook op de werkvloer zal gaan controleren (‘waarneming ter plaatse’). De Belastingdienst zal daarbij met name controleren of feitelijk wordt gewerkt overeenkomstig de goedgekeurde overeenkomst/modelovereenkomst. Belangrijke aandachtspunten voor de Belastingdienst zullen hierbij zijn de aard van de gezagsverhouding en de mogelijkheden tot vrije vervanging.

Als blijkt dat de manier van werken niet volgens de overeenkomst gaat en dat er toch sprake is van een dienstbetrekking, moet de opdrachtgever alsnog loonheffingen inhouden en betalen. De opdrachtnemer is in dat geval wel verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Mochten de opdrachtgever en de opdrachtnemer het niet eens zijn met het oordeel van de Belastingdienst dat feitelijk sprake is van een dienstbetrekking, dan is aan hen te bewijzen dat er omstandigheden zijn waardoor toch geen sprake is van een dienstbetrekking.

Mocht de Belastingdienst ineens bij u op de stoep staan en weet u niet wat te doen?
Wij raden opdrachtgevers in ieder geval aan om concreet aan de inspecteur te vragen waarvoor hij komt en voor wie (welke opdrachtnemers). Als opdrachtgever moet je weliswaar meewerken aan een dergelijke controle, maar je hoeft ook niet meer te doen dan noodzakelijk  is.
Uiteraard kunnen wij u hierbij helpen.