De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Het Regeerakkoord: Meer balans in de transitievergoeding

Het Regeerakkoord: Meer balans in de transitievergoeding

In het regeerakkoord wordt een aantal wijzigingen aangekondigd met betrekking tot de transitievergoeding. Hieronder worden deze wijzigingen kort aangestipt.Opbouw transitievergoedingIn de opbouw van de transitievergoeding worden de volgende wijzigingen aangekondigd: De werknemer heeft vanaf het begin van de arbeidsovereenkomst recht op een transitievergoeding. Nu is dat pas na twee jaar (zie meer uitvoerig deze bijdrage). Voor ieder gewerkt dienstjaar bouwt de werknemer recht op van 1/3 maa...
Leestijd 
Auteur artikel Carolina Buddingh
Gepubliceerd 12 oktober 2017
Laatst gewijzigd 16 april 2018
 
In het regeerakkoord wordt een aantal wijzigingen aangekondigd met betrekking tot de transitievergoeding. Hieronder worden deze wijzigingen kort aangestipt.

Opbouw transitievergoeding

In de opbouw van de transitievergoeding worden de volgende wijzigingen aangekondigd:

  • De werknemer heeft vanaf het begin van de arbeidsovereenkomst recht op een transitievergoeding. Nu is dat pas na twee jaar (zie meer uitvoerig deze bijdrage).

  • Voor ieder gewerkt dienstjaar bouwt de werknemer recht op van 1/3 maandsalaris transitievergoeding. Na tien jaar dienstverband geldt dus niet meer, zoals nu, een hogere opbouw.

  • De overgangsregeling voor 50-plussers blijft gehandhaafd (zie meer uitvoerig mijn eerdere bijdrage).


Scholingskosten

Onder bepaalde voorwaarden kunnen scholingskosten in mindering worden gebracht op de transitievergoeding. Deze mogelijkheid wordt verruimd. Wanneer de werkgever scholingskosten voor een werknemer maakt gericht op een andere functie binnen zijn bedrijf, dan kunnen deze kosten onder voorwaarden in mindering strekken op de transitievergoeding.

Overig

Enkele ‘scherpe randen’ aan de verplichting tot het betalen van de transitievergoeding worden verlicht, vooral voor het MKB. Het gaat hier om de verschuldigde transitievergoeding bij een ontslag wegens langdurige ziekte en de transitievergoeding bij bedrijfseconomische redenen, wanneer een cao-regeling van toepassing is.