1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Het Regeerakkoord: Nieuwe regels voor ZZP’ers

Het Regeerakkoord: Nieuwe regels voor ZZP’ers

Zoals in mijn eerdere artikel aangegeven, komen er nieuwe regels voor ZZP’ers. De aangekondigde, maar veelal uitgestelde Wet DBA komt te vervallen. Een nieuwe ‘opdrachtsgeversverklaring’ afgegeven door de Belastingdienst komt hiervoor in de plaats. Daarnaast wordt de beloning van de ZZP’er aangepast en begrippen verduidelijkt. In dit artikel ga ik in op het Regeerakkoord met betrekking tot het werken als zelfstandige.Huidige situatie: veel onduidelijkheidOp dit moment geldt de Wet Deregulerin...
Leestijd 
Auteur artikel Annelinde Janssen
Gepubliceerd 11 oktober 2017
Laatst gewijzigd 16 april 2018
Zoals in mijn eerdere artikel aangegeven, komen er nieuwe regels voor ZZP’ers. De aangekondigde, maar veelal uitgestelde Wet DBA komt te vervallen. Een nieuwe ‘opdrachtsgeversverklaring’ afgegeven door de Belastingdienst komt hiervoor in de plaats. Daarnaast wordt de beloning van de ZZP’er aangepast en begrippen verduidelijkt. In dit artikel ga ik in op het Regeerakkoord met betrekking tot het werken als zelfstandige.Huidige situatie: veel onduidelijkheid

Op dit moment geldt de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA). Deze wet werd ingevoerd als de vervanger van de VAR-Verklaring. In de Wet DBA wordt gewerkt met modelovereenkomsten. In deze overeenkomsten staan bepaalde eisen opgenomen, waaraan opdrachtgevers en opdrachtnemers moeten voldoen. Ondanks de modelovereenkomsten speelt de feitelijke situatie een rol. Mocht de overeenkomst dus niet correct worden toegepast, dan kan alsnog worden geoordeeld dat sprake is van een arbeidsrelatie. Sinds de invoering van de Wet DBA is veel onduidelijkheid gekomen. Bestaande overeenkomsten werden vervangen door modelovereenkomsten en zowel opdrachtgevers en opdrachtnemers wisten niet hoe de Belastingdienst om zou gaan met deze overeenkomsten en de feitelijke situatie. Gelet op deze onduidelijkheid heeft de Belastingdienst de handhaving uitgesteld tot 1 juli 2018. Het nieuwe kabinet heeft nu echter het plan om de Wet DBA in zijn geheel af te schaffen.

‘Opdrachtgeversverklaring’: VAR-verklaring in een nieuw jasje?

In de nieuwe wet moet zelfstandigen zekerheid bieden dat er geen sprake is van een dienstbetrekking en tevens schijnzelfstandigheid voorkomen. Daarnaast wordt er in de nieuwe wet gewerkt met verschillende tarieven. Er komt een laag tarief corresponderend met loonkosten tot 125% van het wettelijk minimum, waarschijnlijk tussen de € 15,- en € 18,- per uur. Indien de ZZP’er wordt beloond onder dit lage tarief, is sprake van een arbeidsovereenkomst.

Daarnaast komt er een ‘hoog tarief’, waarbij het kabinet denkt aan een tarief boven de € 75,- per uur. Bij dit hoge tarief wordt voor zelfstandig ondernemers een zogeheten ‘opt-out’ voor de loonbelasting en werknemersverzekeringen ingevoerd. Deze ‘opt-out’ geldt in combinatie met een kortere duur van een overeenkomst (korter dan een jaar) of in combinatie met het niet verrichten van reguliere bedrijfsactiviteiten.

Voor ZZP’ers die boven het lage tarief vallen, komt er een ‘opdrachtgeversverklaring’. Deze verklaring geeft opdrachtgevers vooraf duidelijkheid en zekerheid bij de inhuur van zelfstandige ondernemers. Deze verklaring wordt afgegeven door de Belastingdienst na het invullen van een webmodule. In deze webmodule worden vragen gesteld over de aard van de werkzaamheden en worden begrippen als ‘gezagsverhouding’ verduidelijkt. Ook wordt deze gezagsverhouding meer getoetst op basis van materiële omstandigheden in plaats van formele omstandigheden.

Deze nieuwe ‘opdrachtgeversverklaring’ vervangt het systeem van modelovereenkomsten. Vraag is echter hoe ‘nieuw’ deze verklaring is. Gelet op de nu bekende plannen, lijkt het dat het kabinet teruggaat naar het systeem van de VAR-verklaring. Ook lijkt deze verklaring op de ‘Beschikking Geen Loonheffing’ (BGL), welke volgt uit het Wetsvoorstel Wet BGL die destijds de VAR-verklaring zou moeten vervangen. Deze Wet BGL is echter nooit doorgevoerd, waardoor de Wet DBA aanvang nam. De opdrachtgeversverklaring lijkt wel het huidige systeem te vergemakkelijken. Door enkel het invullen van de webmodule moet er voor opdrachtgevers zekerheid bestaan.

Vraag is hoe de Belastingdienst deze verklaring gaat toetsen en handhaven. Het huidige handhavingsmoratorium (geldend voor de Wet DBA) zal worden afgebouwd. Na invoering van de nieuwe wetgeving zal de Belastingdienst het eerste jaar terughoudend optreden (geen boetes na een eerste controle). De Belastingdienst heeft in de opstartfase een coachende rol en moet partijen helpen bij de toepassing van de nieuwe regelgeving.

Verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid

Tot slot gaat het nieuwe kabinet onderzoeken of het mogelijk is om een hogere verzekeringsgraad voor arbeidsongeschiktheid te creëren bij zelfstandigen. Hierbij moeten zelfstandigen een bewuste keuze kunnen maken om zich wel of niet te verzekeren. Het kabinet gaat in gesprek met de verzekeraars om een beter verzekeringsaanbod te bevorderen.

What’s new?

Gelet op het voorgaande lijkt het er met name op dat het kabinet terug wil naar de tijd voor de Wet DBA. De regels voor zelfstandigen dienen duidelijker te worden, maar ook makkelijker. Ook zullen de zelfstandigen meer zekerheden worden geboden door middel van een minimum tarief (het lage tarief) en de mogelijkheden tot verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. Wij houden u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.