De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Het Regeerakkoord: Plan verkorten loondoorbetalingsperiode bij ziekte nieuw leven ingeblazen

Het Regeerakkoord: Plan verkorten loondoorbetalingsperiode bij ziekte nieuw leven ingeblazen

Het voormalige kabinet speelde al langere tijd met het plan de verplichte loondoorbetalingsperiode bij ziekte te verkorten van twee jaren naar één jaar voor kleine ondernemingen. Met dit plan wilde het kabinet bevorderen dat kleine ondernemingen sneller vast personeel in dienst durfden te nemen. Het plan hield in dat de verplichte loondoorbetalingsperiode van twee jaren bleef bestaan, maar de loondoorbetaling vanaf het tweede jaar kon worden overgeheveld naar het UWV. Gedurende dit tweede jaa...
Leestijd 
Auteur artikel Anique Sauvé
Gepubliceerd 11 oktober 2017
Laatst gewijzigd 16 april 2018
 
Het voormalige kabinet speelde al langere tijd met het plan de verplichte loondoorbetalingsperiode bij ziekte te verkorten van twee jaren naar één jaar voor kleine ondernemingen. Met dit plan wilde het kabinet bevorderen dat kleine ondernemingen sneller vast personeel in dienst durfden te nemen. Het plan hield in dat de verplichte loondoorbetalingsperiode van twee jaren bleef bestaan, maar de loondoorbetaling vanaf het tweede jaar kon worden overgeheveld naar het UWV. Gedurende dit tweede jaar zou het UWV ook de re-integratie overnemen. Om deze overheveling mogelijk te maken, zou een vrijwillige collectieve verzekering worden ingevoerd, in de vorm van een af te dragen premie.

De werkgever had aldus de mogelijkheid om hierin een keuze te maken: of het uitbesteden van de loondoorbetalingsverplichting tijdens het tweede ziektejaar en de re-integratie, maar daar tegenover stond het betalen van een extra premie of zelf het loon van de zieke medewerker gedurende twee jaren doorbetalen, inclusief de verantwoording voor de re-integratie.

Minister Asscher had destijds het voornemen deze verkorting van de loondoorbetalingsverplichting in te voeren voor ondernemingen met maximaal 10 werknemers in dienst.

In het nieuwe regeerakkoord tussen de VVD, CDA, D66 en ChristenUnie is dit plan, in enigszins gewijzigde vorm, teruggekeerd. De nieuwe regering is voornemens de verplichte loondoorbetalings-periode bij ziekte te verkorten van twee jaren naar één jaar voor kleine ondernemingen, die minder dan 25 werknemers in dienst hebben. Opvallend is dat in het regeerakkoord genoemd staat dat tijdens het tweede ziektejaar de loondoorbetalingsverplichting overgaat naar het UWV en een aantal re-integratieverplichtingen. Ik ben benieuwd welke re-integratieverplichtingen dan kennelijk nog bij de onderneming achterblijven. Daarnaast is het de bedoeling dat de collectieve kosten van het tweede ziektejaar worden gedekt via een uniforme lasten dekkende premie die door de kleine ondernemingen betaald dient te worden. Of kleine ondernemingen ook in dit nieuwe plan een keuzemogelijkheden zullen hebben, is nog onduidelijk. Het regeerakkoord zegt daarover niets.

Het nieuwe plan lijkt grote gelijkenissen te vertonen met het eerdere plan van het vorige kabinet. Zodra er meer bekend is over de uitwerking van dit nieuwe plan, zullen wij u hierover uiteraard informeren.