De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Het Regeerakkoord: Vernieuwing pensioenstelsel in 2020

Het Regeerakkoord: Vernieuwing pensioenstelsel in 2020

Het heeft lang geduurd, maar de formatiepartijen zijn het eindelijk eens over een regeerakkoord. Op 10 oktober jl. hebben de partijleiders van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ gepresenteerd. Het kabinet Rutte-III wil samen met de sociale partners een stap zetten naar een nieuw pensioenstelsel. Deze vernieuwing introduceert een individuele pensioenpot voor de deelnemers, waarbij de bestaande afspraken zoals verplichtstelling en collectieve uitvoering...
Auteur artikelJaleesa van den Hof
Gepubliceerd11 oktober 2017
Laatst gewijzigd16 april 2018
Leestijd 
Het heeft lang geduurd, maar de formatiepartijen zijn het eindelijk eens over een regeerakkoord. Op 10 oktober jl. hebben de partijleiders van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ gepresenteerd. Het kabinet Rutte-III wil samen met de sociale partners een stap zetten naar een nieuw pensioenstelsel. Deze vernieuwing introduceert een individuele pensioenpot voor de deelnemers, waarbij de bestaande afspraken zoals verplichtstelling en collectieve uitvoering worden gehandhaafd. Rutte-III gaat daarmee verder op de weg die het kabinet Rutte-II was ingeslagen. In dit artikel gaan wij in op de contouren waaraan het pensioenstelsel volgens het regeerakkoord zou moeten voldoen.

Afschaffing doorsneepremie

Een grote verandering is dat iedere deelnemer zijn eigen individuele pensioenpot krijgt in plaats van een algemene pot. Dit geldt zowel voor de opbouw- als de uitkeringsfase. Met dit voornemen wordt de doorsneesystematiek, waarbij in geval van een doorsneepremie alle werknemers dezelfde premie betalen voor dezelfde pensioenopbouw, afgeschaft. De doorsneesystematiek zou namelijk bijdragen aan spanningen tussen generaties nu jongeren relatief veel betalen, hun premie kan immers langer renderen.

In het nieuwe pensioenstelsel wordt afstand genomen van deze doorsneesystematiek en wordt voor alle pensioenregelingen een leeftijdsonafhankelijke premie verplicht. Voor een middelloonregeling heeft dit tot gevolg dat naarmate een deelnemer ouder wordt de jaarlijkse pensioenopbouw lager is. De afschaffing van de doorsneesystematiek en de invoering van de individuele pensioenpot betekent echter niet dat gepensioneerden die langer leven dan verwacht zonder pensioen komen te zitten. Nederland blijft deze risico’s samen delen, pensioen is en blijft een levenslange uitkering.

Nieuw pensioencontract

Een ander essentieel onderdeel van Rutte-III is het ontwikkelen van nieuwe pensioencontracten. Hierbij is een rol weggelegd voor de sociale partners. Zij moeten een pensioencontract ontwikkelen met een persoonlijk pensioenvermogen in de opbouwfase. Bij een dergelijke regeling wordt gedurende de opbouwfase inzichtelijk wat je als deelnemer hebt opgebouwd en kan de rentegevoeligheid afnemen. Hiertegenover staat wel een collectieve uitkeringsfase met een buffer, die zorgt voor bescherming tegen onvoorziene veranderingen in de levensverwachting en schokken op de financiële markten.

Vrijwillige aansluiting zelfstandigen

In het regeerakkoord wordt de mogelijkheid geïntroduceerd voor zelfstandigen om vrijwillig aan te sluiten of vrijwillig aangesloten te blijven bij een pensioenregeling.

Conclusie

Rutte-III wil begin 2018 op hoofdlijnen overeenstemming hebben met de sociale partners over de invulling van het nieuwe pensioenstelsel. Uitgangspunt is dat het wetgevingsproces in 2020 afgerond moet zijn, zodat het nieuwe stelsel daarna kan worden geïmplementeerd. De afgelopen jaren is echter nog maar weinig voortgang geboekt, het is dan ook maar de vraag of het wetgevingsproces in 2020 afgerond kan worden. Zodra er meer concrete informatie is over de wijzigingen van ons pensioenstelsel houden wij u uiteraard op de hoogte!

 

Beoordeel dit artikel