1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Het Regeerakkoord: WNT-3 afgeschaft

Het Regeerakkoord: WNT-3 afgeschaft

Nu het Regeerakkoord is gepresenteerd en de eerste debatten hierover plaatsvinden, krijgen de plannen van het nieuwe kabinet steeds meer invulling. Ook is inmiddels duidelijk welke voorgenomen plannen het niet hebben gehaald. Zo zal de WNT-3 niet gaan gelden onder het nieuwe kabinet. Ik zal hierna dit eerdere wetsvoorstel en de gevolgen van deze afschaffing bespreken.Het voorstelIn de geldende wetgeving is bepaald dat topfunctionarissen niet meer mogen verdienen dan € 181.000,-. Door de defin...
Leestijd 
Auteur artikel Annelinde Janssen
Gepubliceerd 13 oktober 2017
Laatst gewijzigd 16 april 2018
Nu het Regeerakkoord is gepresenteerd en de eerste debatten hierover plaatsvinden, krijgen de plannen van het nieuwe kabinet steeds meer invulling. Ook is inmiddels duidelijk welke voorgenomen plannen het niet hebben gehaald. Zo zal de WNT-3 niet gaan gelden onder het nieuwe kabinet. Ik zal hierna dit eerdere wetsvoorstel en de gevolgen van deze afschaffing bespreken.Het voorstel

In de geldende wetgeving is bepaald dat topfunctionarissen niet meer mogen verdienen dan € 181.000,-. Door de definitie topfunctionaris, werden vooral de management salarissen ingeperkt. Hiertegenover stond dat de lagen onder de managementlaag wel een bezoldiging boven het bezoldigingsmaximum uit de WNT konden verkrijgen. Dit leidde tot tegenstrijdige beloningen (iemand met een lagere functie werd hoger ingeschaald dan iemand met een ‘top’ functie), maar ook tot omzeilingsconstructies. Er werd dan een managementlaag ‘gecreëerd’ waarin werknemers zaten die werden gehouden aan het bezoldigingsmaximum. Onder deze laag zaten vervolgens de functionarissen die daadwerkelijk het management uitoefenden, maar door deze constructie boven het bezoldigingsmaximum uitkomen.

Met het voorstel voor de WNT-3 zouden deze verschillen gelijk worden. Zo was het voorstel om het bezoldigingsmaximum te laten gelden voor alle functionarissen die onder de publieke en semi-publieke sector vielen.

Het nieuwe kabinet heeft laten weten de WNT-3 niet voort te zetten, waardoor de huidige regelgeving in stand blijft. Uit het Regeerakkoord volgt dit echter niet direct. Er staat enkel: “Daarnaast is het voor het functioneren van de overheid goed dat deze op belangrijke terreinen voldoende expertise in huis heeft. Het beloningsniveau bij de overheid moet zodanig zijn dat ook hoogwaardige en schaarse specialisten, bijvoorbeeld met kennis op gebied van ICT, financiën of inkoop, in dienst kunnen worden genomen.” Inmiddels is duidelijk geworden dat deze cryptische omschrijving het gevolg met zich brengt dat de WNT-3 niet zal worden doorgevoerd.

Gevolgen

Het blijft mogelijk om functionarissen van de publieke en semi-publieke sector een bezoldiging toe te kennen boven het thans geldende maximum van € 181.000,-. Voor topfunctionarissen geldt het voorgenoemde bezoldigingsmaximum wel, al wordt dit maximum in 2018 verhoogd naar € 187.000,-. Voor medisch specialisten en luchtverkeersleiders is middels de Evaluatiewet WNT al bepaald dat deze niet onder de WNT vallen, waardoor deze de dans ontspringen. De oppositie heeft negatief gereageerd op het voornemen van het nieuwe kabinet om de WNT-3 af te schaffen en zelfs aangekondigd een initiatiefwet in te dienen. Hierdoor is het vooralsnog afwachten hoe deze plannen gaan uitwerken. Wij houden u op de hoogte!