1. Home
 2. Kennis
 3. Artikelen
 4. Hoe kunnen overeenkomsten ter beoordeling aan de Belastingdienst worden voorgelegd?

Hoe kunnen overeenkomsten ter beoordeling aan de Belastingdienst worden voorgelegd?

Overeenkomsten van opdracht kunnen als volgt ter beoordeling aan de Belastingdienst worden voorgelegd: via een e-mail met het verzoek om beoordeling van een overeenkomst naar alternatiefvar@belastingdienst.nl.Is het verzoek compleet, dan probeert de Belastingdienst de overeenkomst binnen zes weken te beoordelen. Met het verzoek om beoordeling dienen de volgende gegevens meegestuurd te worden (in de overeenkomst zelf of in een begeleidende e-mail): naam van de organisatie die de overeenkomst...
Leestijd 
Auteur artikel Marieke Hulstijn-Botter (uit dienst)
Gepubliceerd 10 maart 2016
Laatst gewijzigd 16 april 2018
Overeenkomsten van opdracht kunnen als volgt ter beoordeling aan de Belastingdienst worden voorgelegd: via een e-mail met het verzoek om beoordeling van een overeenkomst naar alternatiefvar@belastingdienst.nl.

Is het verzoek compleet, dan probeert de Belastingdienst de overeenkomst binnen zes weken te beoordelen.

Met het verzoek om beoordeling dienen de volgende gegevens meegestuurd te worden (in de overeenkomst zelf of in een begeleidende e-mail):

 • naam van de organisatie die de overeenkomst voorlegt;

 • soort organisatie die de overeenkomst voorlegt;

 • gegevens van de contactpersoon van de organisatie die de overeenkomst voorlegt: naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres;

 • als een opdrachtgever of opdrachtnemer de overeenkomst voorlegt: RSIN/BSN;

 • of de overeenkomst voor één opdrachtgever of meerdere opdrachtgevers is bedoeld;

 • een duidelijk en volledig overzicht van alle afspraken;

 • wat de werkzaamheden zijn en onder welke omstandigheden de opdrachtnemer de werkzaamheden uitvoert;

 • of de overeenkomst door bemiddeling tot stand is gekomen;

 • welke specifieke regelgeving of certificeringseisen gelden;

 • of, en zo ja welke, richtlijnen of algemene voorwaarden voor de overeenkomst gelden.


Recentelijk is de ‘Handreiking beoordelingskader overeenkomsten arbeidsrelaties’ (hierna: Handreiking DBA) op de website van de belastingdienst gepubliceerd. De Handreiking DBA bevat het beoordelingskader dat de Belastingdienst gebruikt bij de beantwoording van de vraag of een voorgelegde overeenkomst gevolgen heeft voor de loonheffingen.