1. Home
 2. Kennis
 3. Artikelen
 4. Indexatie normbedragen kennismigranten en houders EU blauwe kaart

Indexatie normbedragen kennismigranten en houders EU blauwe kaart

De minister van SZW heeft bekend gemaakt dat de normbedragen die gelden voor de tewerkstelling van (o.a.) kennismigranten en EU blauwe kaart houders worden geïndexeerd per 1 januari 2023. De herziening leidt tot een (forse) verhoging van de normbedragen waardoor werkgevers die in 2023 een aanvraag willen indienen rekening moeten houden met een hoger looncriterium.
Leestijd 
Auteur artikel Stefan Kleijer
Gepubliceerd 30 december 2022
Laatst gewijzigd 02 januari 2023

Geïndexeerde normbedragen

Op 30 november 2022 heeft de minister van SZW de geïndexeerde normbedragen gepubliceerd in de Staatscourant (conform artikel 2.1 lid 5 en 2.2 lid 3 Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen 2022). Per 1 januari 2023 moeten werkgevers die een aanvraag indienen voor een verblijfsvergunning als kennismigrant of een EU blauwe kaart een hoger loon betalen dan zij voor 1 januari 2023 moesten doen. Hieronder zijn de oude/huidige en nieuwe normbedragen weergegeven:

De oude/huidige normbedragen:

 • Kennismigrant van 30 jaar of ouder: € 4.840,- bruto per maand
 • Kennismigrant van jonger dan 30 jaar: € 3.549,- bruto per maand
 • Kennismigrant waarvoor verlaagd looncriterium geldt: € 2.543,- bruto per maand
 • EU blauwe kaart: € 5.670,- bruto per maand

De nieuwe normbedragen:

 • Kennismigrant van 30 jaar of ouder: € 5.008,- bruto per maand
 • Kennismigrant van jonger dan 30 jaar: € 3.672,- bruto per maand
 • Kennismigrant waarvoor verlaagd looncriterium geldt: € 2.631,- bruto per maand
 • EU blauwe kaart: € 5.867,- bruto per maand

Een verhoging van circa 3,47%.

Noot: het verlaagde looncriterium is van toepassing in de volgende drie situaties:

 1. De verblijfsvergunning voor arbeid als kennismigrant wordt aangevraagd tijdens of direct aansluitend aan de verblijfsvergunning ‘zoekjaar hoogopgeleiden’
 2. De verblijfsvergunning voor arbeid als kennismigrant wordt aangevraagd binnen drie jaar na de afstudeerdatum van de kennismigrant die een verblijfsvergunning ‘zoekjaar hoogopgeleiden’ heeft gehad
 3. De verblijfsvergunning voor arbeid als kennismigrant wordt aangevraagd binnen drie jaar na de afstudeerdatum van de kennismigrant die geen verblijfsvergunning ‘zoekjaar hoogopgeleiden’ heeft gehad, maar wel aan de voorwaarden van die verblijfsvergunning voldoet

Wat betekent dit voor mijn toekomstige werknemers?

Indien u van plan bent om in 2023 arbeidsmigranten aan te nemen en voor hen een verblijfsvergunning aan te vragen voor een van de bovenstaande verblijfsdoelen, dient u erop bedacht te zijn dat u de arbeidsmigrant in ieder geval het nieuwe looncriterium moet betalen.

Mocht u het niet zien zitten om de verhoging één op één door te voeren ten aanzien van het basissalaris, omdat uw salarishuis dan bijvoorbeeld scheef gaat lopen, kunt u er ook voor kiezen om vaste toeslagen en/of onkostenvergoedingen toe te kennen. Deze toeslagen en vergoedingen tellen namelijk mee voor het looncriterium, indien (i) ze in de arbeidsovereenkomst vermeld staan en (ii) ze elke maand worden overgemaakt naar een bankrekening van de betreffende arbeidsmigrant.

Wat betekent dit voor mijn huidige werknemers?

De geïndexeerde normbedragen zijn niet direct van toepassing op de kennismigranten en houders van de EU blauwe kaart die op dit moment bij u in dienst zijn. Alleen in het geval van een verlenging óf een wijziging van (erkend) referent, zal de (huidige of nieuwe) werkgever het geïndexeerde looncriterium moeten toepassen op de betreffende arbeidsmigrant.

Wanneer de geïndexeerde normbedragen wél van toepassing zijn, ziet u in onderstaande tabel:

  Aanvraag verblijfsvergunning Verlenging Wijziging (erkend) referent
Kennismigrant (> 30) Normbedrag > 30 dat geldt op datum aanvraag Normbedrag > 30 (geïndexeerd) dat geldt op datum verlenging Normbedrag > 30 (geïndexeerd) dat geldt op datum wijziging
Kennismigrant (< 30) Normbedrag < 30 dat geldt op datum aanvraag

- Kennismigrant is nu < 30:
Normbedrag < 30 (geïndexeerd) dat geldt op datum verlenging

 

- Kennismigrant is nu > 30:
Normbedrag < 30 (geïndexeerd) dat geldt op datum verlenging

- Kennismigrant is nu < 30:
Normbedrag < 30 (geïndexeerd) dat geldt op datum wijziging

 

- Kennismigrant is nu > 30:
Normbedrag > 30 (geïndexeerd) dat geldt op datum wijziging

Kennismigrant (verlaagd criterium) Normbedrag verlaagd criterium dat geldt op datum aanvraag Normbedrag verlaagd criterium (geïndexeerd) dat geldt op datum verlenging Normbedrag verlaagd criterium (geïndexeerd) dat geldt op datum wijziging
Houder EU blauwe kaart Normbedrag EU blauwe kaart dat geldt op datum aanvraag Normbedrag EU blauwe kaart (geïndexeerd) dat geldt op datum verlenging Normbedrag EU blauwe kaart (geïndexeerd) dat geldt op datum wijziging

`

Afsluitend

Twijfelt u over het te hanteren looncriterium voor uw huidige werknemers of toekomstige arbeidsmigranten, of heeft u een andere vraag op het gebied van kennismigranten of houders van een EU blauwe kaart, neem dan vooral contact met ons op.