Zoeken
  1. Instemmingsrecht ondernemingsraad bij wijziging pensioenregeling

Instemmingsrecht ondernemingsraad bij wijziging pensioenregeling

Staatssecretaris Klijnsma (van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) heeft een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer, waarin zij pleit voor een instemmingsrecht voor de ondernemingsraad bij de wijziging van een pensioenregeling. Hierdoor krijgen werknemers meer invloed op hun pensioenregeling.In de kern houdt de gewenste uitbreiding van het instemmingsrecht in dat de ondernemingsraad mag beslissen of zij wel of niet instemt met de wijziging van een pensioenregeling. Vooralsnog bestaat dit in...
Artikel | 12 januari 2016 | Annelinde Janssen
Staatssecretaris Klijnsma (van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) heeft een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer, waarin zij pleit voor een instemmingsrecht voor de ondernemingsraad bij de wijziging van een pensioenregeling. Hierdoor krijgen werknemers meer invloed op hun pensioenregeling.

In de kern houdt de gewenste uitbreiding van het instemmingsrecht in dat de ondernemingsraad mag beslissen of zij wel of niet instemt met de wijziging van een pensioenregeling. Vooralsnog bestaat dit instemmingsrecht alleen bij het intrekken of vaststellen van een pensioenregeling. Staatssecretaris Klijnsma geeft aan: “Werkgevers en werknemers zijn samen verantwoordelijk voor de inhoud van de arbeidsvoorwaarde pensioen. Het is daarom logisch dat de ondernemingsraad van een ondernemingspensioenfonds ook instemmingsrecht heeft over de wijzigingen daarin.” Het wetsvoorstel richt zich dus vooral op de inhoud van de arbeidsvoorwaarde pensioen. De werkgever blijft verantwoordelijk voor de keuze van de pensioenuitvoerder. De enige uitzondering op de vrije keuze is als de werkgever kiest voor een buitenlandse pensioenuitvoerder. De ondernemingsraad heeft dan wel een instemmingsrecht, omdat deze keuze ook invloed kan hebben op de inhoud van de pensioenregeling. De Raad van State heeft bij deze uitzondering vraagtekens gezet. Hij vraagt zich af of deze uitzondering niet in strijd is met het vrij verkeer van diensten en vraagt om verdere motivatie.

De motivatie van het wetsvoorstel komt voort uit de gedachte dat werknemers invloed moeten hebben op hun pensioenregeling. Er is één uitzondering gemaakt op het instemmingsrecht. Indien er al afspraken zijn gemaakt in het arbeidsvoorwaardenoverleg tussen sociale partners, bijvoorbeeld in een cao, is er geen instemmingsrecht voor de ondernemingsraad. De werknemers hebben dan hun invloed al kunnen uitoefenen door middel van de werknemersvertegenwoordiging. De Raad van State heeft inmiddels, ondanks de bovenstaande kanttekening, positief advies uitgebracht over het wetsvoorstel.