1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Internetconsultatie Ontwerpbesluit met grote gevolgen voor payroll!

Internetconsultatie Ontwerpbesluit met grote gevolgen voor payroll!

Als het Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit allocatie arbeidskrachten door intermediairs doorgang gaat vinden, zal dat grote gevolgen hebben voor de payroll.
Leestijd 
Auteur artikel Frédérique Hoppers
Gepubliceerd 05 maart 2019
Laatst gewijzigd 05 maart 2019

Als het Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit allocatie arbeidskrachten door intermediairs doorgang gaat vinden, zal dat grote gevolgen hebben voor de payroll. Opdrachtgevers/inleners zullen naar verwachting fors meer gaan betalen voor de inzet van een payrollkracht, terwijl menig payrollbedrijf zich wat betreft de uitvoering wellicht achter de oren zal gaan krabben. Hoe kan dat? Doordat er een nieuwe pensioenverplichting gecreeerd wordt binnen de payroll. Het Ontwerpbesluit is een uitvloeisel van de Wet Arbeidsmarkt in Balans, die onder andere beoogt een gelijker speelveld te creëren en in dit kader voorschrijft dat straks voor payrollkrachten een "adequate" pensioenregeling moet gaan gelden.

Dat gelijke speelveld lijkt een nobel streven, maar de praktijk is een stuk weerbarstiger. In mijn reactie op de Internetconsultatie plaats ik diverse kanttekeningen, zowel over de reikwijdte van de verplichting om een adequate pensioenverplichting voor payrollkrachten te realiseren als over de praktische uitvoering van deze verplichting. Bovendien blijkt uit mijn reactie dat het gelijke speelveld nooit volledig gerealiseerd zal worden en dat sprake is van een behoorlijke inmenging van de overheid in de arbeidsvoorwaarde pensioen.