De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Kamervragen over Ontwerpbesluit collectieve waardeoverdracht pensioen

Kamervragen over Ontwerpbesluit collectieve waardeoverdracht pensioen

In mijn eerdere bijdrage van 25 april jl. ben ik ingegaan op de hoofdlijnen van het Ontwerpbesluit collectieve waardeoverdracht met het oog op de bijbetalingsproblematiek. Over dit ontwerpbesluit heeft de Tweede Kamer op 22 juni jl. verschillende vragen aan Minister Kamp gesteld. In deze bijdrage zal ik een aantal antwoorden van Minister Kamp de revue laten passeren.Kort gezegd houdt het ontwerpbesluit in dat kleine werkgevers die geconfronteerd worden met een forse bijbetalingslast niet verp...
Auteur artikelFrédérique Hoppers
Gepubliceerd03 augustus 2012
Laatst gewijzigd16 april 2018
Leestijd 
In mijn eerdere bijdrage van 25 april jl. ben ik ingegaan op de hoofdlijnen van het Ontwerpbesluit collectieve waardeoverdracht met het oog op de bijbetalingsproblematiek. Over dit ontwerpbesluit heeft de Tweede Kamer op 22 juni jl. verschillende vragen aan Minister Kamp gesteld. In deze bijdrage zal ik een aantal antwoorden van Minister Kamp de revue laten passeren.

Kort gezegd houdt het ontwerpbesluit in dat kleine werkgevers die geconfronteerd worden met een forse bijbetalingslast niet verplicht zijn mee te werken aan een verzoek van een (ex-)medewerker tot waardeoverdracht van zijn pensioen (artikel 72a Pensioenwet). Het gaat hier om het recht op individuele waardeoverdracht van het opgebouwde pensioen indien de werknemer wisselt van werkgever. De minister wil hiermee een oplossing bieden aan de financiële problemen die bij kleine werkgevers kunnen ontstaan bij effectuering van het recht op waardeoverdracht.

De minister heeft bevestigd dat de voorgestelde oplossing geldt voor de situatie zowel waarin de oude werkgever (bij uitgaande waardeoverdracht) als de nieuwe werkgever (bij inkomende waardeoverdracht) geconfronteerd worden met een bijbetalingslast. Voorts heeft de minister laten weten dat de maximering van de bijbetalingslast betekent dat een werknemer zijn recht op waardeoverdracht niet kan uitoefenen, namelijk indien de bijbetalingslast van de kleine werkgever boven een bepaald bedrag uitkomt. In zoverre biedt artikel 72a Pensioenwet dus een verruimde uitzonderingsmogelijkheid op het recht op waardeoverdracht.

De minister erkent dat er nog geen toekomstige definitieve maatregel voorhanden is voor de problematiek rond bijbetalingslasten bij waardeoverdrachten. Hij wacht op een advies van de STAR hierover. Hoewel de Kamer aan dit aspect geen aandacht besteed heeft, zal de STAR - naar ik hoop - wel adviseren over de reikwijdte van artikel 72a Pensioenwet. Niet duidelijk is immers waarom artikel 72a Pensioenwet uitsluitend verwijst naar (een uitzondering op) het recht op waardeoverdracht na wisseling van de werkgever, terwijl waardeoverdracht (en de hieruit voortvloeiende bijbetalingslast) zich ook kan voordoen bij wijziging van de pensioenovereenkomst zònder dat sprake is van een wisseling van de werkgever (zoals bedoeld in artikel 76 Pensioenwet).  Juist deze situatie zal in de toekomst, in het licht van het pensioenakkoord, regelmatig voorkomen. Zodra de STAR hierover geadviseerd heeft, wordt u hiervan via dit kennisportal op de hoogte gesteld.
Beoordeel dit artikel