1. Home
 2. Kennis
 3. Artikelen
 4. Kunduz-akkoord: gevolgen voor arbeid en pensioen

Kunduz-akkoord: gevolgen voor arbeid en pensioen

De fracties van VVD, CDA, D66, Groen Links en Christen Unie hebben onlangs ingestemd met een begrotingsakkoord. Dit akkoord is in hoofdlijnen uitgewerkt in het Stabiliteitsprogramma, dat op 27 april is gezonden naar de Tweede Kamer en de Europese Commissie. Uit dit programma blijkt dat de volgende aanvullende maatregelen op de terreinen van arbeid en pensioen worden genomen:Arbeid Werkgevers zullen in 2014 de eerste zes maanden van de WW-uitkering gaan betalen. In 2013 wordt de WW-premie voor...
Leestijd 
Auteur artikel Henk Hoving
Gepubliceerd 03 mei 2012
Laatst gewijzigd 16 april 2018
De fracties van VVD, CDA, D66, Groen Links en Christen Unie hebben onlangs ingestemd met een begrotingsakkoord. Dit akkoord is in hoofdlijnen uitgewerkt in het Stabiliteitsprogramma, dat op 27 april is gezonden naar de Tweede Kamer en de Europese Commissie. Uit dit programma blijkt dat de volgende aanvullende maatregelen op de terreinen van arbeid en pensioen worden genomen:

Arbeid

 • Werkgevers zullen in 2014 de eerste zes maanden van de WW-uitkering gaan betalen. In 2013 wordt de WW-premie voor werkgevers tijdelijk verhoogd. De duur en hoogte van de WW-uitkering blijven ongewijzigd.

 • Ontslagvergoedingen worden beperkt. Het resterende deel van de ontslagvergoeding wordt gebruikt voor (om)scholing en voor werk-naar-werk trajecten. Op deze manier zal sprake zijn van activerende ontslagregelingen gericht op scholing en begeleiding naar een andere baan.

 • Voor de lonen van alle ambtenaren, behoudens de lonen in de zorg, zal voor twee jaar een nullijn gelden. Loonmatiging in de marktsector zal worden bevorderd.

 • De maximumduur van de wachtgeldregeling voor politici wordt per 1 september 2012 gelijkgesteld aan de maximumduur van de WW-uitkering (maximaal 38 maanden).

 • Hogere inkomens (inclusief bonussen) worden in 2013 tijdelijk extra belast met een werkgeversheffing. De werkgeversheffing op excessieve vertrekbonussen wordt verhoogd van 30 naar 75%.

 • De verhoging van de griffierechten wordt voor een bedrag van 240 miljoen teruggedraaid.


Pensioen

 • De pensioengerechtigde leeftijd zal worden verhoogd. In 2013 zal de AOW-leeftijd met 1 maand verhoogd worden. In de jaren daarna zal de AOW-leeftijd jaarlijks stapsgewijs zodanig worden verhoogd, dat uiterlijk in 2019 de pensioengerechtigde AOW-leeftijd van 66 jaar wordt bereikt, en in 2024 die van 67 jaar. Er komt een overgangsregeling om de inkomensgevolgen te beperken voor mensen die weinig mogelijkheden hebben om het verlies te compenseren.

 • Daarna (vanaf 2024) wordt de AOW-leeftijd aan de levensverwachting gekoppeld.

 • In 2014 zal de (fiscale) pensioenleeftijd voor aanvullende pensioenen worden verhoogd naar 67 jaar. Hiermee wordt enkel de nieuwe opbouw geraakt. De fiscaal maximale opbouwpercentages voor het aanvullend pensioen worden neerwaarts aangepast.

 • Het beschikbare budget voor de extra ‘doorwerkbonussen’ wordt beëindigd. Het beschikbare budget voor ‘mobiliteit’ zal na 2013 niet verder toenemen.