De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Landelijke aandacht voor compliance handboek ActiZ

Landelijke aandacht voor compliance handboek ActiZ

Compliance betekent meer dan het naleven van de geldende wet- en regelgeving. Het gaat er vooral om dat de voor een onderneming relevante wet- en regelgeving gekend en vertaald worden naar goede procedures en afspraken, zodat raden van bestuur, directies, MT-leden, eventueel andere leidinggevenden en toezichthouders (raden van toezicht of commissarissen) van ondernemingen een betrouwbare ‘compliant’ bedrijfsvoering kunnen realiseren en in stand houden. Compliance wordt vaak geassocieerd met h...
Leestijd 
Auteur artikel Henk Hoving
Gepubliceerd06 april 2011
Laatst gewijzigd16 april 2018
 
Compliance betekent meer dan het naleven van de geldende wet- en regelgeving. Het gaat er vooral om dat de voor een onderneming relevante wet- en regelgeving gekend en vertaald worden naar goede procedures en afspraken, zodat raden van bestuur, directies, MT-leden, eventueel andere leidinggevenden en toezichthouders (raden van toezicht of commissarissen) van ondernemingen een betrouwbare ‘compliant’ bedrijfsvoering kunnen realiseren en in stand houden. Compliance wordt vaak geassocieerd met het mededingingsrecht maar dit is een te beperkte insteek. Iedere onderneming moet zelf beoordelen welke risico s bij welke activiteiten gelopen worden. Het mededingingsrecht kan hiertoe behoren en heeft de afgelopen jaren met name in de thuiszorg geleid tot enkele geruchtmakende zaken. Dit hangt samen met de sinds 2003 toegenomen marktwerking in de (thuis)zorg, met een grote belangstelling van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) voor mededingingsbeperkende afspraken of feitelijke gedragingen in de zorgsector.

Henk Hoving en Melanie Breedveld hebben samen met de vakgroep mededingingsrecht voor alle leden van ActiZ een compliance handboek opgesteld, met als insteek het mededingingsrecht. ActiZ is de brancheorganisatie van ondernemers in de verpleeg- en verzorgingshuiszorg, thuiszorg, jeugdgezondheid- en kraamzorg. In deze branche werken ruim 420.000 personen. De branche heeft een grote maatschappelijke verankering. Het handboek compliance bestaat uit meerdere delen. Zo wordt uiteengezet hoe zorginstellingen compliance in hun organisatie kunnen verankeren. Hiervoor zijn onder andere voorbeeldbepalingen in het handboek opgenomen die zorginstellingen in hun arbeidsovereenkomsten kunnen opnemen. Daarnaast maakt ook een toolbox onderdeel uit van het handboek. In deze toolbox worden in simpele bewoordingen ten aanzien van de belangrijkste afspraken die de ActiZ-leden in de praktijk tegenkomen de do’s and don’ts op mededingingsrechtelijk gebied beschreven.

ActiZ heeft het handboek compliance in de maand maart in drie landelijke bijeenkomsten in Zwolle, Den Haag en Eindhoven aan haar leden gepresenteerd. Tijdens het ochtendgedeelte heeft Henk Hoving telkens vanuit het arbeidsrecht een toelichting gegeven op het handboek compliance. De vakgroep mededingingsrecht (Eric Janssen en Sjaak van der Heul) van Dirkzwager is ingegaan op de theorie van compliance, mede aan de hand van praktische casusposities. De bijeenkomsten werden bijgewoond door gemiddeld 30 ActiZ leden per bijeenkomst, waren zeer levendig en werden zeer positief ontvangen.

Ook zorginstellingen uit andere branches hebben inmiddels concrete belangstelling getoond voor het compliance programma, dat Dirkzwager ontwikkeld heeft voor ActiZ c.q. de zorgsector. In het najaar 2010 publiceerde Dirkzwager het boekje Compliance in de zorg en werd over dit onderwerp een workshop georganiseerd. Dit boekje is nog steeds te verkrijgen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Henk Hoving (hoving@dirkzwager.nl).