De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Loonsanctie gaat mee over bij overgang van onderneming

Loonsanctie gaat mee over bij overgang van onderneming

na het gerechtshof Leeuwarden neemt nu ook het gerechtshof 's-Hertogenbosch aan dat een loonsanctie in geval van een overgang van onderneming mee overgaat (Gerechtshof Den Bosch, 4 maart 2014, ECLI:NL:GHSHE:2014:588, JAR 2014/101). Bij een overgang van onderneming gaan alle verplichtingen die op dat moment voortvloeien uit de bij de overgang betrokken arbeidsovereenkomsten over op de verkrijger. Daartoe moeten ook gerekend worden de eventuele gevolgen van het niet voldoen aan een verplichting...
Leestijd 
Auteur artikel Geeke Hissink (uit dienst)
Gepubliceerd 25 april 2014
Laatst gewijzigd 16 april 2018
 
na het gerechtshof Leeuwarden neemt nu ook het gerechtshof 's-Hertogenbosch aan dat een loonsanctie in geval van een overgang van onderneming mee overgaat (Gerechtshof Den Bosch, 4 maart 2014, ECLI:NL:GHSHE:2014:588, JAR 2014/101). Bij een overgang van onderneming gaan alle verplichtingen die op dat moment voortvloeien uit de bij de overgang betrokken arbeidsovereenkomsten over op de verkrijger. Daartoe moeten ook gerekend worden de eventuele gevolgen van het niet voldoen aan een verplichting tot re-integratie door de oude werkgever. De werknemer kan ook alleen de verkrijger aanspreken op loonbetaling, nu hij met deze een arbeidsovereenkomst heeft en de arbeidsovereenkomst met de vervreemder ook is geëindigd. Dat het UWV zich in onderhavige situatie heeft gericht tot de vervreemder maakt dit niet anders volgens het gerechtshof.In de aan het gerechtshof voorgelegde kwestie speelde minder nadrukkelijk of de betrokken arbeidsongeschikte medewerker ook mee over zou gaan naar de nieuwe werkgever. Om dit succesvol te kunnen bepleiten had aangetoond moeten worden dat er geen enkel uitzicht is op terugkeer naar de eigen werkplek van de werknemer. Op dat moment is niet langer sprake van duurzame verbondenheid tussen de werknemer en het over te dragen onderdeel van de ontneming. Volgens het gerechtshof doet zich niet een dergelijke situatie voor dat de werknemer op het moment van overgang niet langer in de overgedragen vestiging werkzaam was of dat hij daar niet (definitief) kon terugkeren.

Met de tussen partijen gemaakte afspraak dat de arbeidsongeschikte medewerker (tijdelijk) niet mee over zou gaan (ondanks een eventuele overgang van onderneming) maakt het gerechtshof korte metten. Nu deze afspraak in strijd is een overgang van rechtswege als voorzien in artikel 7:662 BW is de afspraak zoals die is gemaakt niet voldoende om de overgang tegen te gaan. Niet is gebleken bovendien dat de werknemer heeft geweigerd om bij de verkrijger in dienst te treden, aldus het gerechtshof. De verkrijger dient derhalve het loon bij ziekte door te betalen.