De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Miljoenenboete voor gun jumping

Miljoenenboete voor gun jumping

De Europese Commissie heeft aan Altice een boete opgelegd van € 124,5 voor gun jumping bij de overname van het telecombedrijf PT Portugal. De overname is een concentratie waarvoor de voorafgaande goedkeuring van de Europese Commissie vereist was. Altice had echter al aan de overname uitvoering gegeven voordat de overname was goedgekeurd. Dit is verboden en kan leiden tot een boete van maximaal 10% van de wereldwijze omzet.
Leestijd 
Auteur artikel Natascha Linssen (uit dienst)
Gepubliceerd07 mei 2018
Laatst gewijzigd07 mei 2018
 

Standstill verplichting

Indien voor een overname of fusie de voorafgaande goedkeuring van de Europese Commissie of een nationale mededingingsautoriteit (zoals de ACM) vereist is, dan mag die overname of fusie niet tot stand worden gebracht zolang er geen goedkeuring is verkregen of de maximale wachttermijn is verstreken. Dit is de zogenaamde standstill verplichting neergelegd in artikel 7 van de concentratieverordening. Deze verplichting voorkomt de mogelijk onomkeerbare negatieve gevolgen van een overname of fusie op de markt. Het handelen in strijd met deze verplichting wordt ook wel aangeduid als gun jumping.


Gun jumping Altice

In dit geval had Altice in februari 2015 de overname van PT Portugal bij de Europese Commissie gemeld. De overname is op 20 april 2015 goedgekeurd onder de voorwaarde dat twee bedrijfsonderdelen van Altice zouden worden afgestoten. Dit waren Portugese bedrijfsonderdelen van Altice die met PT Portugal concurreerden.
Uit onderzoek van de Europese Commissie bleek echter dat Alice al vóór de goedkeuring feitelijke zeggenschap over PT Portugal uitoefende waardoor de concentratie in strijd met de standstill verplichting al vóór de goedkeuring tot stand was gebracht. Dat Altice al eerder zeggenschap over PT Portugal uitoefende baseert de Europese Commissie op de koopovereenkomst waaruit zou blijken dat Altice het recht verkreeg om beslissende invloed uit te oefenen over PT Portugal, bijvoorbeeld door aan Altice bijzondere veto rechten toe te kennen met betrekking tot beslissingen over de dagelijkse gang van zaken. Daarnaast bleek Altice ook daadwerkelijk beslissende invloed over PT Portugal uit te oefenen, bijvoorbeeld door het geven van instructies aan PT Portugal over het opzetten en uitvoeren van een marketingcampagne. De opgelegde boete heeft geen invloed op de goedkeuring van de overname, het goedkeuringsbesluit blijft dus in stand. 

Commentaar

Dit besluit van de Europese Commissie illustreert het belang van het in acht nemen van de mededingingsregels bij fusies en overnames. Ondernemingen moeten er niet alleen voor zorgen dat een transactie tijdig wordt gemeld, maar ook dat feitelijk geen uitvoering aan die transactie wordt gegeven voordat de overname of fusie is goedgekeurd. Daarnaast moeten ondernemingen er uiteraard voor zorgen dat de zogenoemde nevenrestricties, zoals een non-concurrentiebeding ten gunste van de koper, in lijn zijn met het mededingingsrecht en dat ook in de due diligence fase rekening wordt gehouden met het kartelverbod.

Het besluit illustreert ook de felheid waarmee de Europese Commissie optreedt tegen ondernemingen die de concentratieregels schenden. Zo heeft de Europese Commissie eerder aan Facebook een boete van €110 miljoen opgelegd voor het verstrekken van misleidende informatie bij de melding van de overname van WhatsApp.
Voor vragen over dit onderwerp, kunt u contact opnemen met Natascha Linssen of een van onze andere mededingingsrechtadvocaten.