De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Nettopensioen tweede pijlers (Witteveen kader 2015)

Nettopensioen tweede pijlers (Witteveen kader 2015)

Vanaf 1 januari 2015 wordt de fiscale pensioenopbouw afgetopt bij een jaarsalaris van € 100.000,-- bruto. Op verzoek van de Tweede Kamer wordt het mogelijk om binnen de tweede pijler een nettopensioen aan werknemers aan te bieden over het bruto loon hoger dan € 100.000,--. Randvoorwaarden zijn: fiscale hygiëne; vrijwilligheid voor de werknemer.Fiscale hygiënePensioenfondsen mogen het nettopensioen alleen aanbieden op basis van een beschikbare premieregeling (DC), zonder rendementsgarantie (vo...
Leestijd 
Auteur artikel Henk Hoving
Gepubliceerd 01 oktober 2014
Laatst gewijzigd 16 april 2018
 
Vanaf 1 januari 2015 wordt de fiscale pensioenopbouw afgetopt bij een jaarsalaris van € 100.000,-- bruto. Op verzoek van de Tweede Kamer wordt het mogelijk om binnen de tweede pijler een nettopensioen aan werknemers aan te bieden over het bruto loon hoger dan € 100.000,--. Randvoorwaarden zijn:

  • fiscale hygiëne;

  • vrijwilligheid voor de werknemer.


Fiscale hygiëne

Pensioenfondsen mogen het nettopensioen alleen aanbieden op basis van een beschikbare premieregeling (DC), zonder rendementsgarantie (voorwaardelijke toeslagverlening). De uitkering mag door het pensioenfonds worden ingekocht bij beëindiging van de deelneming, bij overlijden en in de 10 jaar voor de pensioendatum.

De levensverwachting van de deelnemers aan het nettopensioen moet vooraf worden ingeschat om tot een correcte inkoop te komen. Ontwikkelt de levensverwachting van de deelnemers aan het nettopensioen zich sterker dan die van de deelnemers aan de basispensioenregeling, dan moet het pensioenfonds hierop corrigeren. Dit kan leiden tot een lagere (of geen) indexatie van het nettopensioen ten opzichte van het pensioen van de basispensioenregeling.

Eenzelfde mechanisme geldt bij de premievaststelling ter afdekking van de premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid en bij de premievaststelling van het nabestaandenpensioen.

De kosten van het nettopensioen moeten apart worden toegerekend.

Verplichtstelling bedrijfstakpensioenfondsen

Het nettopensioen valt onder de verplichtstelling van het bedrijfstakpensioenfonds, dat ook verplicht is een nettopensioen aan te bieden. Een ondernemingspensioenfonds en verzekeraar die een basispensioenregeling aanbieden zijn hiertoe niet verplicht. De werkgever kan aan het bedrijfstakpensioenfonds om ontheffing vragen en zelf via een verzekeraar of PPI een gelijkwaardig nettopensioen aanbieden.

Vrijwilligheid werknemers

De werknemer kan altijd afzien van het nettopensioen dat aangeboden wordt door het (bedrijfstak)pensioenfonds of via de werkgever door een verzekeraar of PPI. De werknemer kan dan gebruik maken van de mogelijkheid om zelf in de derde pijler een netto-lijfrente af te sluiten.

Partnerpensioenknip

Direct gevolg van de aftopping van het fiscaal gefacilieerd pensioen voor het jaarsalaris hoger dan € 100.000,-- bruto is, dat het nabestaandenpensioen navenant lager zal zijn.

Staatssecretaris Kleinsma heeft eind mei laten weten dat tot 1 januari 2015 reeds opgebouwd partnerpensioen onaangetast blijft.

Indien partnerpensioen op risicobasis is verzekerd dan wordt toegestaan dat op het deel vóór 1 januari 2015 het oude fiscale kader van toepassing blijft.

Blijft staan dat het partnerpensioen vanaf 2015 aanzienlijk zal teruglopen over de dienstjaren vanaf 1 januari 2015.Dit nadeel kan alleen gecompenseerd worden door de pensioenregeling tot een jaarsalaris van € 100.000,-- bruto te verbeteren (bijvoorbeeld betere/meer toeslagverlening) of door het primaire jaarsalaris te verhogen. Via dit laatste instrument moet de werknemer zelf oplossingen realiseren om het financiële gat in de dekking van de risico’s ter zake partner- en wezenpensioen te dichten.

Via deze portal wordt u op de hoogte gehouden van nieuwe ontwikkelingen over het nettopensioen. De komende weken zal moeten blijken hoe de nieuwe wet- en regelgeving over het nettopensioen (en de partnerpensioenknip) gestalte krijgt en welke producten aangeboden zullen worden door pensioenfondsen en verzekeraars.