1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Nieuwe Duitse subsidie voor R&D werkzaamheden

Nieuwe Duitse subsidie op R&D werkzaamheden

Duitsland is een van de weinige landen binnen Europa, die tot op heden geen fiscale faciliteit voor R&D werkzaamheden kent. Daar lijkt nu echter verandering in te komen. Duitsland is van plan om op korte termijn een nieuwe fiscale faciliteit voor R&D werkzaamheden in te voeren. Er ligt zelfs al een wetsontwerp. De subsidie bedraagt maximaal € 500.000 per onderneming per jaar.
Leestijd 
Auteur artikel Emile Klomp
Gepubliceerd 24 april 2019
Laatst gewijzigd 25 april 2019

Nieuwe Duitse loonkostensubsidie voor R&D werkzaamheden: € 500.000 per onderneming?

Duitsland is een van de weinige landen binnen Europa, die tot op heden geen fiscale faciliteit voor R&D werkzaamheden kent. Daar lijkt nu echter verandering in te komen. Duitsland is van plan een nieuwe fiscale regeling voor R&D werkzaamheden in te voeren. Gedurende een proefperiode van 4 jaar wordt jaarlijks € 1,25 miljard beschikbaar gesteld. Doel van deze nieuwe regeling is om het investeringsklimaat in Duitsland voor internationale bedrijven te verbeteren. Ook moet Duitsland een goed alternatief zijn als vestigingsland voor multinationals. De regeling kent verrassend genoeg tal van overeenkomsten met de Nederlandse WBSO-regeling.

Wetsontwerp

Onlangs is door het Duitse ministerie van Financiën (“Bundesfinanzministerium”) voor discussiedoeleinden een wetontwerp naar buiten gebracht. Hieruit blijkt dat de regeling onder meer ziet op (industrieel) onderzoek en experimentele ontwikkeling. De regeling is toegankelijk voor alle binnen- en buitenlands belastingplichtigen in Duitsland, ongeacht hun omvang of aard van hun activiteiten. De regeling zal dus niet alleen gelden voor Duitse dochtervennootschappen, maar ook voor Duitse vestigingen (vaste inrichtingen) van Nederlandse ondernemingen.

Fiscale faciliteit

De regeling voorziet in een belastingkorting van 25% op de loonkosten van het R&D project. Het voordeel wordt berekend over de loonkosten van een onderneming. Deze loonkosten worden voor de berekening van de grondslag verhoogd met 20%. De aldus berekende loonsom is gesteld op maximaal € 2.000.000 per boekjaar, oftewel een voordeel van € 500.000 per jaar. Om een eventuele discussie over verboden staatssteun te voorkomen, is tevens opgenomen dat het totaalbedrag aan subsidies, inclusief deze, op het betreffende project niet meer mag bedragen dan € 15.000.000. Daarnaast is opgenomen, dat de regeling geldt per belastingplichtige of per groep van verbonden belastingplichtigen (concern).  

Op verzoek

De korting moet aan het einde van het boekjaar worden aangevraagd bij de Belastingdienst. Om te beoordelen of een project in aanmerking komt voor de korting, dient voorafgaand aan de start van het R&D project goedkeuring te worden aangevraagd bij een specifiek orgaan (vergelijk met NL: RvO). Welk orgaan deze taak gaat vervullen, moet nog worden vastgesteld.

Wanneer treedt de regeling in werking?

Voordat de nieuwe regeling in werking kan treden, moeten diverse goedkeuringen worden verleend. De regeling treedt daardoor op zijn vroegst ná 31 december 2019 in werking. Daarnaast dient de Europese Commissie haar goedkeuring voor de regeling te verlenen. De regeling geldt voorlopig voor vier jaar en ziet dus in principe op R&D kosten gemaakt tussen 31 december 2019 en 31 december 2023. Weliswaar betreft het nu nog slechts een voorstel, maar gezien het mogelijke voordeel van € 500.000 per jaar is dit wel degelijk een ontwikkeling waarbij bij de planning van R&D projecten in Duitsland rekening mee moet worden gehouden.