De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Nieuwe ontslagregels voor de zorg

Nieuwe ontslagregels voor de zorg

Aan het Ontslagbesluit is een nieuwe bijlage C toegevoegd. Deze bijlage bevat nieuwe regels voor het bepalen van de ontslagvolgorde in de zorg.Nieuwe regelNormaliter wordt het afspiegelingsbeginsel toegepast per bedrijfsvestiging. In de nieuwe bijlage C is voor werkgevers in de thuiszorg, de kraamzorg, de jeugdgezondheidszorg, met een verpleeg- of verzorgingshuis, of in de gehandicaptenzorg of de jeugdzorg de bedrijfsvestiging niet meer leidend maar wordt afgespiegeld binnen de gemeente waarb...
Auteur artikelBuby den Heeten
Gepubliceerd13 november 2014
Laatst gewijzigd16 april 2018
Leestijd 
Aan het Ontslagbesluit is een nieuwe bijlage C toegevoegd. Deze bijlage bevat nieuwe regels voor het bepalen van de ontslagvolgorde in de zorg.

Nieuwe regel

Normaliter wordt het afspiegelingsbeginsel toegepast per bedrijfsvestiging. In de nieuwe bijlage C is voor werkgevers in de thuiszorg, de kraamzorg, de jeugdgezondheidszorg, met een verpleeg- of verzorgingshuis, of in de gehandicaptenzorg of de jeugdzorg de bedrijfsvestiging niet meer leidend maar wordt afgespiegeld binnen de gemeente waarbinnen de werkzaamheden komen te vervallen.

Uitzonderingen

Daarop is weer een uitzondering  als de werkgever binnen de betreffende gemeente beschikt over meerdere bedrijfsvestigingen. Dan moet weer afgespiegeld worden over die “gemeentelijke” bedrijfsvestigingen. Ook is er een uitzondering voor de gehandicaptenzorg en de jeugdzorg wanneer aannemelijk wordt gemaakt dat vanwege de wijze waarop de werkzaamheden zijn georganiseerd bij het afspiegelen uitgegaan moet worden van de bedrijfsvestiging in plaats van de gemeente.

Als een werknemer zijn werkzaamheden in meerdere gemeenten uitvoert of heeft uitgevoerd, dan moet gekeken worden over een periode van 12 maanden voorafgaand aan het indienen van een verzoek om een ontslagvergunning waar de werknemer het meeste werkzaam is geweest.

Noodkreten

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid komt hiermee tegemoet aan noodkreten uit de praktijk. Met name landelijk en regionaal georganiseerde zorgondernemingen konden niet goed afspiegelen omdat in alle transitietrajecten voor hen nog niet duidelijk is welke gemeenten (en voor welke omvang) bij hen zorg zullen gaan inkopen en welke gevolgen dat voor de werkgelegenheid bij de bedrijfsvestiging zal hebben.

Een ander bezwaar is dat bij dit soort organisaties werknemers die altijd in de gemeente x hebben gewerkt door de toepassing van het afspiegelingsbeginsel in gemeente y aan de slag zouden moeten gaan, hetgeen tot onacceptabele reisafstanden voor de betreffende medewerkers kon leiden. Ook stond de oude wijze van afspiegelen in de weg aan het uitgangspunt dat zorgcliënten zoveel mogelijk een “eigen hulpverlener als vast gezicht” moeten behouden en dat de zorg in die zin moet worden gecontinueerd.

Inwerkingtreding

De wijziging van het Ontslagbesluit en de nieuwe bijlage zijn met ingang van 11 november in werking getreden. Eventueel al daarvoor ingediende verzoeken die al in overeenstemming zijn met de bijlage C, worden ook conform de nieuwe regels behandeld, zodat het niet nodig is om in dat geval een nieuw verzoek in te dienen.

Beoordeel dit artikel