De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Nieuwe renteaftrekbeperking in 2019

Nieuwe renteaftrekbeperking in 2019

Op 18 december 2018 heeft de Eerste Kamer ingestemd met alle onderdelen van het pakket Belastingplan 2019. Onderdeel van het pakket is de Wet implementatie eerste EU-richtlijn Anti-belastingontwijking (ATAD 1). Deze richtlijn is in 2016 door de EU aangenomen, en wordt nu dus per 1 januari 2019 geïmplementeerd. Onderdeel van deze wet is een nieuwe rente-aftrekbeperking in de vennootschapsbelasting, de EBITDA-regel.
Leestijd 
Auteur artikel Thijs Visser
Gepubliceerd28 december 2018
Laatst gewijzigd17 april 2020
 

Op 18 december 2018 heeft de Eerste Kamer ingestemd met alle onderdelen van het pakket Belastingplan 2019. Onderdeel van het pakket is de Wet implementatie eerste EU-richtlijn Anti-belastingontwijking (ATAD 1). Deze richtlijn is in 2016 door de EU aangenomen, en wordt nu dus per 1 januari 2019 geïmplementeerd. Onderdeel van deze wet is een nieuwe rente-aftrekbeperking in de vennootschapsbelasting, de EBITDA-regel.

In samenhang met de invoering van de EBITDA-regel verdwijnen er overigens ook twee bestaande rente-aftrekbeperkingen. Dit betreffen de rente-aftrekbeperkingen die zien op bovenmatige deelnemingsrente en acquisities.

EBITDA-regel

De EBITDA-regel is een zogeheten generieke rente-aftrekbeperking. Dit betekent dat de EBITDA-regel geen onderscheid maakt tussen van een derde (bank) geleend geld of geld dat is geleend van een groepsmaatschappij (zoals bij een andere bestaande rente-aftrekbeperking, de winstdrainage regel, wel het geval is).

De EBITDA-regel beperkt de aftrek van netto interest in een boekjaar tot het hoogste van:

1) 30% van het (bruto)bedrijfsresultaat voor aftrek van interest, belastingen, afschrijvingen op activa en afschrijvingen op leningen/goodwill (fiscale EBITDA); en
2) EUR 1.000.000.

Netto interest zijn de rentekosten en daarmee gelijkgestelde kosten van de belastingplichtige minus de rente-inkomsten en daarmee gelijkgestelde inkomsten.

Indien er sprake is van een fiscale eenheid wordt de EBITDA-regel getoetst op het niveau van de moeder (de belastingplichtige) van de fiscale eenheid.

Het in een jaar niet in aftrek komende bedrag kan in latere jaren worden benut voor zover daarvoor in dat jaar ruimte bestaat. Er is geen tijdslimiet voor de benutting van deze niet aftrekbare rente.

De EBITDA-regel heeft in principe geen effect op banken en verzekeraars. Het is de verwachting dat er echter voor deze groep een aparte renteaftrekbeperking wordt ingevoerd per 1 januari 2020.

Wat ons verder opvalt aan de EBITDA-regel die per 1 januari 2019 van kracht gaat is dat deze regel verder gaat dan de minimum regels die in de Europese richtlijn zijn opgenomen. Nederland heeft de EBITDA-regel dus strenger gemaakt dan de minimale regels die worden opgelegd vanuit de EU.

Conclusie

De nieuwe EBITDA-regel kan vervelende gevolgen hebben voor ondernemingen indien de jaarlijkse netto rentekosten boven de EUR 1.000.000 uit stijgen en meer dan 30% van de fiscale EBITDA bedragen bij een belastingplichtige.

Wij raden aan om tijdig te analyseren of de EBITDA-regel van toepassing is in uw situatie. Wij kunnen u hierbij uiteraard helpen en hebben hiervoor een tool beschikbaar. Daarnaast is het belangrijk om jaarlijks een inschatting te maken van de netto rentekosten, zodat tijdig bijgestuurd kan worden.

Wanneer het risico bestaat dat u geraakt wordt door de EBITDA-regel zijn er verschillende oplossingsrichtingen mogelijk. Daarbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan het beïnvloeden van het fiscale resultaat in een bepaald jaar (dit verhoogt het plafond) of het verlagen van de netto rentekosten door het verminderen van de rentekosten of het verhogen van rente-inkomsten. Afhankelijk van uw concrete situatie kunnen wij de meeste passende oplossing bedenken.