De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Nieuwe tarieven deskundigenoordeel, een nieuwe afweging?

Nieuwe tarieven deskundigenoordeel, een nieuwe afweging?

Bij verschil van inzicht over de re-integratie kunnen zowel werkgever als werknemer het UWV om een deskundigenoordeel (second opinion) verzoeken. Nu kost dat beide partijen nog (slechts) € 50,-, maar vanaf 1 januari 2013 zal het UWV de kosten van het deskundigenoordeel verhogen. Het UWV zal daartoe het Besluit kosten aanvraag deskundigenoordeel 2005 (uitvoeringsbesluit UWV) aanpassen.Het tarief voor een werknemer wordt dan € 175,-, terwijl de werkgever voor dezelfde dienst € 350,- gaat betale...
Leestijd 
Auteur artikel Dirkzwager
Gepubliceerd 26 november 2012
Laatst gewijzigd 16 april 2018
 
Bij verschil van inzicht over de re-integratie kunnen zowel werkgever als werknemer het UWV om een deskundigenoordeel (second opinion) verzoeken. Nu kost dat beide partijen nog (slechts) € 50,-, maar vanaf 1 januari 2013 zal het UWV de kosten van het deskundigenoordeel verhogen. Het UWV zal daartoe het Besluit kosten aanvraag deskundigenoordeel 2005 (uitvoeringsbesluit UWV) aanpassen.

Het tarief voor een werknemer wordt dan € 175,-, terwijl de werkgever voor dezelfde dienst € 350,- gaat betalen.  De tariefsverhoging zou moeten bijdragen aan het kostenbewustzijn en daarmee aan een efficiënte inzet van het deskundigenoordeel. Door een verschillend tarief te hanteren wordt volgens de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bovendien rekening gehouden met het verschil in draagkracht tussen werkgever en werknemer.  De werkelijke kosten van een deskundigenoordeel worden door het UWV overigens geraamd op  € 440,-. Het meer kostendekkend maken van het deskundigenoordeel zou € 3,7 miljoen aan baten op moeten leveren.

Het is de vraag of het laagdrempelige karakter van het deskundigenoordeel na de tariefswijziging behouden blijft. Zal  het nieuwe tarief van €  175,- een werknemer eerder weerhouden van het aanvragen van een deskundigenoordeel dan het oude tarief van € 50,-? Hoe zullen werkgevers omgaan met een tariefsverhoging van 600%? Bij mijn weten is er geen onderzoek gedaan naar de prijselasticiteit van de vraag naar deskundigenoordelen. Met andere woorden, we weten niet of en vanaf welk niveau een prijsverandering van het deskundigenoordeel leidt tot een verandering in de vraag ernaar.  Naar mijn indruk wordt de beslissing om een deskundigenoordeel aan te vragen slechts in geringe mate bepaald door de prijs ervan. Het (financiële) belang van het re-integratietraject zelf staat bij zo’n beslissing in de regel immers voorop. Ik verwacht dan ook niet dat de tariefsverhoging tot een aanmerkelijke daling van het aantal deskundigenoordelen zal leiden. De praktijk zal vanaf 1 januari 2013 gaan uitwijzen of die inschatting juist is.