De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Nieuwe versie Uitvoeringsregels Ontslag van het UWV

Nieuwe versie Uitvoeringsregels Ontslag van het UWV

Vanaf 1 oktober 2019 geldt een nieuwe versie van de Uitvoeringsregels Ontslag van het UWV. De UWV Uitvoeringsregels vormen een uitwerking van en toelichting op de relevante regelgeving op de ontslagprocedure.
Leestijd 
Auteur artikel Anton Sijbring
Gepubliceerd 23 oktober 2019
Laatst gewijzigd 28 oktober 2019
 

Vanaf 1 oktober 2019 geldt een nieuwe versie van de Uitvoeringsregels Ontslag van het UWV. Het gaat om de Uitvoeringsregels Ontslag om bedrijfseconomische redenen (BE) en de Uitvoeringsregels Ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid (LAO).

De UWV Uitvoeringsregels vormen een uitwerking van en toelichting op de relevante regelgeving op de ontslagprocedure. Ook bevatten de Uitvoeringsregels een toelichting op hoe het UWV deze regels toepast. Sinds de inwerkingtreding van de vorige versie van de Uitvoeringsregels (augustus 2018) zijn het Burgerlijk Wetboek en de Ontslagregeling gewijzigd. Ook heeft de Hoge Raad een aantal vragen over de ontslagprocedure beantwoord. Redenen voor het UWV om met een nieuwe versie van de Uitvoeringsregels te komen. In dit artikel zullen de belangrijkste wijzigingen van de Uitvoeringsregels Ontslag om bedrijfseconomische redenen en de Uitvoeringsregels Ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid worden benoemd.

Belangrijkste wijzigingen Uitvoeringsregels Ontslag om bedrijfseconomische redenen (BE)

In de nieuwe versie van de Uitvoeringsregels BE zijn een aantal onderwerpen nader uitgelegd. De belangrijkste onderwerpen zijn:

  • Meer uitleg over de toetsing van de bedrijfseconomische reden die aan het ontslag ten grondslag ligt;
  • Meer uitleg over de volgorde van ontslag en het afspiegelingsbeginsel. Dit richt zich specifiek op het geval een functie in zijn geheel vervalt en delen van die functie terugkomen bij een andere functie;
  • Een verruiming van de criteria voor kleine werkgevers om in aanmerking te komen voor de overbruggingsregeling transitievergoeding. 

Andere wijzigingen Uitvoeringsregels BE en wijzigingen Uitvoeringsregels Ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid (LAO)

Naast bovengenoemde wijzigingen zijn er nog twee andere belangrijke wijzigingen in de Uitvoeringsregels Ontslag van het UWV. Deze wijzigingen zien zowel op de Uitvoeringsregels BE als de Uitvoeringsregels LAO en zijn als volgt:

  • Meer uitleg over wanneer een werkgever voldoet aan het vereiste van herplaatsing bij een ontslagaanvraag;
  • De ontslagbescherming van de functionaris gegevensbescherming is veranderd, een ander met het oog op de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Houd u rekening met bovenstaande wijzigingen in de Uitvoeringsregels indien u een ontslagprocedure start bij het UWV. Er kunnen namelijk belangrijke wijzigingen zijn ten opzichte van de vorige versie van de Uitvoeringsregels Ontslag. Indien u vragen heeft over een ontslagprocedure helpen wij u natuurlijk graag!