De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Onderzoek Europese Commissie mededingingsbeperkende praktijken e-commerce sector

Onderzoek Europese Commissie mededingingsbeperkende praktijken e-commerce sector

Op 10 mei 2017 publiceerde de Europese Commissie het rapport met de uitkomsten van het onderzoek naar de e-commerce sector. Dit rapport vormt het sluitstuk van het onderzoek dat de Commissie in mei 2015 startte om mogelijke mededingingsbeperkende praktijken in de e-commerce sector in kaart te brengen. Volgens de Commissie  zijn er diverse praktijken die de mededinging kunnen beperken waarbij de nadruk ligt op afspraken tussen producenten en distributeurs die de wijze waarop producten in de EU...
Leestijd 
Auteur artikel Natascha Linssen (uit dienst)
Gepubliceerd 12 mei 2017
Laatst gewijzigd 16 april 2018
 
Op 10 mei 2017 publiceerde de Europese Commissie het rapport met de uitkomsten van het onderzoek naar de e-commerce sector. Dit rapport vormt het sluitstuk van het onderzoek dat de Commissie in mei 2015 startte om mogelijke mededingingsbeperkende praktijken in de e-commerce sector in kaart te brengen.

Volgens de Commissie  zijn er diverse praktijken die de mededinging kunnen beperken waarbij de nadruk ligt op afspraken tussen producenten en distributeurs die de wijze waarop producten in de EU gedistribueerd worden beperken. Producenten en distributeurs lopen daardoor het risico het kartelverbod te overtreden.

De belangrijkste praktijken en ontwikkelingen die de Commissie in het rapport signaleert, zijn de volgende. Ten eerste kiezen veel producenten er voortaan voor om ook zelf rechtstreeks via een eigen webshop aan consumenten te verkopen, waardoor zij meer en meer met hun eigen distributeurs concurreren. Ten tweede is het gebruik van selectieve distributie toegenomen. Bij selectieve distributie kunnen producten alleen door erkende distributeurs verkocht worden waarbij het die distributeurs veelal verboden is om aan niet-erkende distributeurs te verkopen. Een dergelijk gesloten stelsel stelt producenten in staat om meer controle te hebben over hun distributienetwerk. Ongeveer de helft van het aantal ondervraagde producenten laat zuivere online spelers niet tot hun selectieve distributiestelsel toe. Tot slot is er een toename in het gebruik van contractuele beperkingen door producenten ten opzichte van hun distributeurs, zoals het beperken van de mogelijkheden van de online verkoper om zijn verkoopprijs vast te stellen, een verbod om de producten via (online) marktplaatsen van derden te verkopen en een verbod om bepaalde producten buiten een bepaald gebied te verkopen. Door deze laatste beperking moet de distributeur zogenaamde geoblocking maatregelen nemen, zoals het blokkeren van toegang tot de website door consumenten uit een bepaald land of het re-routen van die consumenten naar websites van distributeurs die de producten wel in dat land mogen verkopen. In dit kader heeft de Commissie op 25 mei 2016 , eveneens als onderdeel van haar Digital Single Market-strategie, een voorstel gepubliceerd voor een verordening. In dit voorstel worden geoblocking en andere vormen van geodiscriminatie verboden. De Commissie heeft ook onderzoek gedaan naar mogelijke beperkingen bij de online verkoop van digitale content, zoals bijv. de duur van licentieovereenkomsten waardoor toetreding door nieuwe spelers wordt bemoeilijkt.

Sommige van deze praktijken kunnen volgens de Commissie gerechtvaardigd zijn, bijv. om de kwaliteit van het distributienetwerk te verbeteren. De beperking van de online verkoop kan echter ook schadelijk voor de consument zijn. Door de online verkoop te beperken worden immers de keuzemogelijkheden van de consument beperkt en lagere prijzen via internet tegengehouden. De Commissie kondigt dan ook aan bij bedrijven onderzoek te zullen doen naar mogelijke mededingingsbeperkende afspraken op het gebied van e-commerce. Eerder dit jaar deed de Commissie al onderzoek naar hotelprijzen, de distributie van computerspellen en de prijsstelling van consumentenelektronica. Enkele bedrijven hebben hun activiteiten op het gebied van e-commerce tijdens het onderzoek en mede op initiatief van de Commissie onderzocht en waar nodig aangepast.

In de relatie tussen een producent en een (online) distributeur is de grens tussen wat wel en wat niet mag niet altijd duidelijk. Mocht u hierover vragen hebben of onderwerp zijn of worden van een onderzoek van de Commissie of de Nederlandse mededingingsautoriteit ACM, dan kunt u contact opnemen met Natascha Linssen en Sjaak van der Heul van onze vakgroep Mededinging.