1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Ontslag op staande voet: makkelijker gezegd...

Ontslag op staande voet: makkelijker gezegd...

Soms lijkt ontslag op staande voet de enige juiste reactie op het handelen van een werknemer. Toch is zoiets makkelijker gezegd dan gedaan. De praktijk wijst uit dat rechters soms zeer verschillend oordelen in dit soort ontslagzaken. Een saillant voorbeeld hiervan is een recente uitspraak van het gerechtshof Den Haag. Conclusie: het hoofd ‘koel’ houden en correct en zorgvuldig handelen.Chauffeur laat passagier nacht in auto achterEen chauffeur (54 jaar) was 8 jaar werkzaam voor een bedrijf da...
Leestijd 
Auteur artikel Tom Vandeginste
Gepubliceerd 08 oktober 2007
Laatst gewijzigd 16 april 2018
Soms lijkt ontslag op staande voet de enige juiste reactie op het handelen van een werknemer. Toch is zoiets makkelijker gezegd dan gedaan. De praktijk wijst uit dat rechters soms zeer verschillend oordelen in dit soort ontslagzaken. Een saillant voorbeeld hiervan is een recente uitspraak van het gerechtshof Den Haag. Conclusie: het hoofd ‘koel’ houden en correct en zorgvuldig handelen.

Chauffeur laat passagier nacht in auto achter
Een chauffeur (54 jaar) was 8 jaar werkzaam voor een bedrijf dat vervoer van gehandicapten en schoolvervoer verzorgt. Op een dag vergat hij een lichamelijk en verstandelijk gehandicapte passagier thuis af te zetten. De passagier bracht 16 uur alleen in het busje door, inclusief de nacht. De volgende ochtend bracht de chauffeur haar niet meteen naar huis. Hij werkte eerst nog een uur lang zijn ‘gewone’ ritten af.

Vervolgens liet hij ook nog eens na zijn werkgever over het voorval te informeren. Enkele dagen nadat het geval bekend werd, ontsloeg de werkgever de chauffeur op staande voet. De werknemer vocht dit ontslag aan.

Kantonrechter draait ontslag terug
De kantonrechter oordeelde dat geen sprake was van zodanige zwaarwegende omstandigheden (dringende reden) dat een ontslag op staande voet gerechtvaardigd was. Hij draaide het ontslag dan ook terug en de werkgever moest het (achterstallig) salaris betalen, aangevuld met wettelijke verhogingen, wettelijke rente en kosten. Tegen dit vonnis ging de werkgever in hoger beroep.

Gerechtshof accepteert ontslag wel
Het gerechtshof oordeelde geheel anders dan de kantonrechter. Het ontslag op staande voet werd wel terecht gevonden. De (hogere) leeftijd van de chauffeur en zijn ongunstige positie op de arbeidsmarkt maakten dat niet anders. Het gerechtshof accepteerde ook dat de werkgever pas na enige dagen tot het ontslag op staande voet had besloten. De ernst van de situatie en de gevolgen van een ontslag op staande voet zijn immers ingrijpend.

Richtlijnen voor ontslag op staande voet
De zaak van de chauffeur toont aan dat er zeer verschillend kan worden gedacht in dit soort kwesties. Bovendien moet bij ontslag op staande voet snel worden besloten. Voor een zorgvuldige afweging is vaak geen tijd.

Hieronder enkele richtlijnen die een werkgever in acht zou moeten nemen in dergelijke situaties:

• Handel voortvarend.

• Hoor de werknemer vooraf over het voorgenomen ontslag op staande voet.

• Betrek alle omstandigheden van het geval in de afwegingen, zoals de aard en ernst van de verweten gedraging maar ook de duur van het dienstverband, de gevolgen van het ontslag en eventuele (bijzondere) persoonlijke omstandigheden van de werknemer.

• Deel het besluit tot ontslag op staande voet binnen 1 of 2 dagen mee aan de werknemer.

• Leg het ontslag op staande voet goed schriftelijk vast in een brief aan de werknemer, waarin de redenen van het ontslag ook worden genoemd.

Conclusie
de rechter kan een ontslag op staande voet dus terugdraaien. Bijvoorbeeld omdat hij vindt dat er onvoldoende redenen waren voor dat ontslag of omdat de werkgever niet zorgvuldig en voortvarend genoeg heeft gehandeld. Juist in dit soort situaties is correct en zorgvuldig handelen cruciaal. Deskundig juridisch advies is dan ook van grote waarde. Dirkzwager staat u graag bij met advies en begeleiding.