1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Ontslag op staande voet om blikjes cola

Ontslag op staande voet om blikjes cola

Ook een bagateldelict (diefstal van zaken van geringe betekenis of waarde) kan een dringende reden zijn voor ontslag op staande voet, zo oordeelde de kantonrechter Nijmegen onlangs, in lijn met het recent gewezen Bijenkorf-arrest van de Hoge Raad.FeitenDe werknemer had in de periode van juni tot november 2012 regelmatig op vrijdag 3 à 4 blikjes cola meegenomen uit het voorraadmagazijn van zijn werkgever (UMC) en deze opgedronken met collega’s tijdens de middagpauze.UMC heeft de werknemer hier...
Leestijd 
Auteur artikel Carolina Buddingh
Gepubliceerd 12 maart 2013
Laatst gewijzigd 16 april 2018
Ook een bagateldelict (diefstal van zaken van geringe betekenis of waarde) kan een dringende reden zijn voor ontslag op staande voet, zo oordeelde de kantonrechter Nijmegen onlangs, in lijn met het recent gewezen Bijenkorf-arrest van de Hoge Raad.

Feiten
De werknemer had in de periode van juni tot november 2012 regelmatig op vrijdag 3 à 4 blikjes cola meegenomen uit het voorraadmagazijn van zijn werkgever (UMC) en deze opgedronken met collega’s tijdens de middagpauze.

UMC heeft de werknemer hiermee geconfronteerd. De werknemer heeft hierop ‘te kennen gegeven dat hij betreurde dat er zo weinig vertrouwen in hem als persoon werd gesteld. [werknemer] heeft tijdens dit gesprek benadrukt dat hij weet dat het wegnemen of nuttigen van eigendommen van UMC uit het magazijn strikt verboden is en dat hij zich niet kan voorstellen dat medewerkers zich hieraan schuldig maken.’

UMC heeft de werknemer vervolgens geconfronteerd met camerabeelden, waarop was vastgelegd dat de werknemer blikjes cola wegneemt. Nadat UMC de werknemer op non-actief had gesteld voor nader onderzoek, heeft zij hem op staande voet ontslagen.

De werknemer heeft aangevoerd dat het ontslag op staande voet een te zware maatregel is, gelet op zijn persoonlijke omstandigheden. Zo stelde zijn advocaat: ‘Hij is al 26 jaar in bij UMC in dienst en heeft zijn functie altijd naar behoren uitgevoerd. Het ontslag zal grote financiële gevolgen hebben, nu zijn echtgenote slechts een klein inkomen heeft. Gelet op zijn leeftijd en eenzijdige arbeidsverleden zal hij niet snel een andere baan vinden.’

Oordeel
De kantonrechter oordeelde als volgt:

‘Dat de blikjes cola een relatief geringe waarde hadden, zoals [werknemer] betoogt, doet niet af aan de ernst van de gedraging en legt onvoldoende gewicht in de schaal.’

‘Dat de gevolgen van een ontbinding wegens dringende reden voor [werknemer] groot zijn is duidelijk. De aangevoerde persoonlijke omstandigheden wegen echter niet op tegen de aard en de ernst van de gedragingen van [werknemer].

[werknemer] was zich terdege bewust dat wat hij deed verboden is en heeft bovendien in eerste instantie ontkend. Hij kan volledig verantwoordelijk worden gehouden voor zijn gedragingen en moet van het genomen risico zelf de gevolgen dragen.’

Hoge Raad
De kantonrechter lijkt hiermee de lijn te volgen, die de Hoge Raad eerder dit jaar heeft uitgezet in het Bijenkorf-arrest van 20 april 2012.

De Hoge Raad oordeelde kort gezegd dat ook bagateldelicten in principe een dringende reden voor ontslag op staande vormen indien:

  1. De werkgever een bedrijfsbeleid over diefstal heeft;

  2. De werknemer hiervan op de hoogte is;

  3. Dit beleid strikt wordt gehandhaafd.


Advies
Uit het bovenstaande kan worden geconcludeerd dat het voor werkgevers belangrijk is om een duidelijk bedrijfsbeleid ten aanzien van (onder meer) diefstal te maken en dit beleid strikt te handhaven. Wij adviseren u graag indien u vragen heeft over het opstellen van een dergelijk beleid of handhaving daarvan.