De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Opschorting handhaving Wet DBA verlengd tot 1 juli 2018

Opschorting handhaving Wet DBA verlengd tot 1 juli 2018

Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft per brief van 1 juni jl. aan de Tweede Kamer bekend gemaakt dat de opschorting van de handhaving van de Wet DBA verlengd wordt tot in ieder geval 1 juli 2018. Dat houdt in dat zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers tot 1 juli 2018 geen boetes of naheffingen krijgen als achteraf geconstateerd wordt dat er sprake is van een dienstbetrekking. Deze opschorting geldt niet voor zogenoemde kwaadwillenden. Kwaadwillendheid ontstaat indien partijen opzettel...
Leestijd 
Auteur artikel Geeke Hissink (uit dienst)
Gepubliceerd 02 juni 2017
Laatst gewijzigd 16 april 2018
 
Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft per brief van 1 juni jl. aan de Tweede Kamer bekend gemaakt dat de opschorting van de handhaving van de Wet DBA verlengd wordt tot in ieder geval 1 juli 2018. Dat houdt in dat zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers tot 1 juli 2018 geen boetes of naheffingen krijgen als achteraf geconstateerd wordt dat er sprake is van een dienstbetrekking. Deze opschorting geldt niet voor zogenoemde kwaadwillenden. Kwaadwillendheid ontstaat indien partijen opzettelijk een situatie van evidente schijnzelfstandigheid laten ontstaan of voortbestaan, omdat zij weten – of hadden kunnen weten – dat er feitelijk sprake is van een dienstbetrekking.

Sinds de start van de Wet DBA werd duidelijk dat de arbeidswetgeving niet meer past bij de huidige praktijk voor opdrachtgevers en opdrachtnemers. Het kabinet onderzocht daarom of de arbeidswetgeving kon worden herijkt en op welke wijze beter aansluiting kon worden gezocht bij het maatschappelijk beeld van de arbeidsrelatie door de criteria ‘vrije vervanging’ en ‘gezagsverhouding’ een concretere en nadere invulling te geven. De handhaving van de wet was daarom opgeschort tot in elk geval 1 januari 2018. Inmiddels zijn de resultaten van dit ambtelijk onderzoek bekend en is het rapport “Onderzoek varianten kwalificatie arbeidsrelatie” op 22 mei jl. aangeboden aan zowel de Tweede Kamer als de informateur, zodat het in de onderhandelingen voor de formatie kan worden gebruikt. De ambtelijke werkgroep heeft tien beleidsvarianten voor de Wet DBA gepresenteerd. Vrijwel alle beleidsvarianten richten zich op de sociaalrechtelijke en fiscaalrechtelijke toetsing en invulling van de dienstbetrekking. Aanpassing van de definitie ‘arbeidsovereenkomst’ in het Burgerlijk Wetboek is niet aan de orde, omdat dit op korte termijn de onzekerheid zou kunnen vergroten. De meeste beleidsvarianten sluiten elkaar niet uit zodat het kabinet kan kiezen uit deze varianten, maar ook verschillende varianten kan combineren. De werkgroep merkt wel op dat geen van de beleidsvarianten alle problemen wegneemt. De oorzaak hiervan is volgens de werkgroep gelegen in het spanningsveld tussen de verschillende doelen, zoals: maatwerk (recht doen aan de maatschappelijke diversiteit), bescherming van de zwakkere partij, duidelijkheid, bevorderen van ondernemerschap, solidariteit en de noodzaak tot handhaving.

Het vervolg in het DBA-dossier is afhankelijk van de keuzes die een nieuw kabinet maakt. In ieder geval moeten opdrachtgevers en opdrachtnemers voldoende tijd krijgen om hun werkwijze zo nodig aan te passen, waardoor de staatssecretaris het noodzakelijk acht om de opschorting van de handhaving te verlengen tot in ieder geval 1 juli 2018.