1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Opzegverbod tijdens zwangerschap bij een reorganisatie

Opzegverbod tijdens zwangerschap bij een reorganisatie

De werkgever wil reorganiseren en er dienen arbeidsplaatsen te vervallen. Onder de boventallige werknemers bevindt zich een zwangere werkneemster. Wat geldt nu?De ‘tijdens’ opzegverbodenDe wet kent in artikel 7:670 BW een aantal ‘tijdens’ verboden, de zogenoemde absolute opzegverboden. Een van deze absolute opzegverboden is het opzegverbod tijdens zwangerschap, tijdens de periode van zwangerschaps- en bevallingsverlof en zes weken na hervatting.Maar hoe zit het nu met het opzegverbod tijdens...
Leestijd 
Auteur artikel Marieke Hulstijn-Botter (uit dienst)
Gepubliceerd 25 oktober 2016
Laatst gewijzigd 16 april 2018
De werkgever wil reorganiseren en er dienen arbeidsplaatsen te vervallen. Onder de boventallige werknemers bevindt zich een zwangere werkneemster. Wat geldt nu?

De ‘tijdens’ opzegverboden

De wet kent in artikel 7:670 BW een aantal ‘tijdens’ verboden, de zogenoemde absolute opzegverboden. Een van deze absolute opzegverboden is het opzegverbod tijdens zwangerschap, tijdens de periode van zwangerschaps- en bevallingsverlof en zes weken na hervatting.

Maar hoe zit het nu met het opzegverbod tijdens zwangerschap indien er bij de werkgever een reorganisatie plaatsvindt?

Algemene uitzonderingen op opzegverboden

De ‘tijdens’ verboden zijn over het algemeen niet van toepassing indien de werknemer met de opzegging instemt, als het een opzegging tijdens de proeftijd betreft of als er sprake is van – kort gezegd – de sluiting van het bedrijf. Ook gelden deze opzegverboden niet bij een ontslag op staande voet.

Tijdens zwangerschap

Het opzegverbod tijdens zwangerschap geldt niet als sprake is van volledige bedrijfsbeëindiging (artikel 7:670a lid 2 onderdeel d BW) en ingeval van het beëindigen van de activiteiten van een onderdeel van het bedrijf (artikel 7:670a lid 3 onderdeel a BW). In de laatste situatie geldt als aanvullende voorwaarde dat de werkneemster ten minste 26 weken op de vervallen arbeidsplaats werkzaam moet zijn geweest wil opheffing van het opzegverbod tijdens zwangerschap aan de orde zijn (artikel 7:670a lid 3 aanhef BW). Dit om misbruik en functiewijzigingen vlak voorafgaand aan een reorganisatie te voorkomen.

Tijdens zwangerschaps- en bevallingsverlof

Tijdens de periode van zwangerschaps- en bevallingsverlof, als bedoeld in artikel 3:1 van de Wet arbeid en zorg (WAZO), is het opzegverbod absoluut. De arbeidsovereenkomst van de werkneemster kan tijdens zwangerschaps- en bevallingsverlof (ook) niet worden opgezegd bij bedrijfsbeëindiging of het beëindigen van de activiteiten van een onderdeel van het bedrijf. Ontslag van een werkneemster tijdens zwangerschaps- en bevallingsverlof is niet mogelijk.

Verval opzegverbod binnen vier weken na de beslissing

Ook bij het opzegverbod tijdens zwangerschap(s- en bevallingsverlof) geldt dat een opzegverbod niet van toepassing is, indien het opzegverbod vervalt binnen vier weken na de dag waarop het UWV op het ontslagverzoek beslist. Bij zwangerschap/bevalling kan de werkgever bijvoorbeeld een verklaring van een arts of verloskundige dan wel een geboortekaartje overleggen waaruit de datum kan worden afgeleid waarop het opzegverbod naar verwachting niet meer geldt.

Conclusie

Ontslag van een zwangere werkneemster bij een reorganisatie is slechts onder bepaalde omstandigheden mogelijk. Ontslag van een werkneemster tijdens zwangerschaps- en bevallingsverlof is niet mogelijk.