De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Pensioen en WNT: compenserende maatregel wenselijk en mogelijk? (1)

Pensioen en WNT: compenserende maatregel wenselijk en mogelijk?

Per 1 januari 2015 zijn de zogenoemde tonplussers geconfronteerd met een behoorlijk versoberde pensioenregeling als gevolg van het Witteveenkader 2015. Niet uitsluitend zijn de (fiscaal toegestane) pensioenopbouwpercentages naar beneden bijgesteld, ook is sprake van een aftopping van de pensioengrondslag. Boven 100.000,-- euro kan niet langer (fiscaal gefaciliteerd) pensioen worden opgebouwd. Voor de werkgever betekent dit in de regel een premievrijval. Dit roept de vraag op of (met gebruikma...
Leestijd 
Auteur artikel Frédérique Hoppers
Gepubliceerd 13 februari 2015
Laatst gewijzigd 16 april 2018
 
Per 1 januari 2015 zijn de zogenoemde tonplussers geconfronteerd met een behoorlijk versoberde pensioenregeling als gevolg van het Witteveenkader 2015. Niet uitsluitend zijn de (fiscaal toegestane) pensioenopbouwpercentages naar beneden bijgesteld, ook is sprake van een aftopping van de pensioengrondslag. Boven 100.000,-- euro kan niet langer (fiscaal gefaciliteerd) pensioen worden opgebouwd. Voor de werkgever betekent dit in de regel een premievrijval. Dit roept de vraag op of (met gebruikmaking van deze premievrijval) compenserende maatregelen getroffen moeten en mogen worden. In het whitepaper Pensioen en WNT behandelen Frédérique Hoppers en Henk Hoving deze vraag specifiek voor topfunctionarissen in de (semi-)publieke sector. Daarbij wordt ook specifiek aandacht besteed aan de WNT. Staat (het overgangsrecht van) de WNT bijvoorbeeld wel een compenserende maatregel toe?