1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Premiekorting bij indienstneming jonge werknemers

Premiekorting bij indienstneming jonge werknemers

Ter bestrijding van de jeugdwerkloosheid introduceert het kabinet met ingang van 1 juli 2014 een premiekorting voor werkgevers die jongeren in dienst nemen met een WW-uitkering of een bijstandsuitkering. Het doel van deze maatregel is werkgevers te stimuleren jongeren in dienst te nemen.De kortingsregeling is van tijdelijk aard en van toepassing op jongeren die in de periode van 1 januari 2014 tot 1 januari 2016 in dienst worden genomen.Om de premiekorting te mogen toepassen gelden de volgend...
Leestijd 
Auteur artikel Anique Sauvé
Gepubliceerd 06 november 2013
Laatst gewijzigd 16 april 2018
Ter bestrijding van de jeugdwerkloosheid introduceert het kabinet met ingang van 1 juli 2014 een premiekorting voor werkgevers die jongeren in dienst nemen met een WW-uitkering of een bijstandsuitkering. Het doel van deze maatregel is werkgevers te stimuleren jongeren in dienst te nemen.
De kortingsregeling is van tijdelijk aard en van toepassing op jongeren die in de periode van 1 januari 2014 tot 1 januari 2016 in dienst worden genomen.Om de premiekorting te mogen toepassen gelden de volgende voorwaarden:

  1. de werknemer is tussen de 18 en 27 jaar;

  2. de werknemer is na 1 januari 2014 bij de werkgever in dienst getreden;

  3. de werknemer wordt een arbeidsovereenkomst aangeboden voor de minimale duur van zes maanden;

  4. de arbeidsomvang van het dienstverband bedraagt tenminste 32 uur per week;

  5. de werknemer ontving vóór zijn indiensttreding bij de werkgever een werkloosheidsuitkering of een bijstandsuitkering.


De kortingsregeling is met ingang van 1 juli 2014 van toepassing en mag maximaal twee jaar door de werkgever worden toegepast. Voor dienstverbanden die zijn aangegaan na 1 januari 2014 doch vóór 1 juli 2014, geldt dat de korting met ingang van 1 juli 2014 mag worden toegepast.

De hoogte van de korting bedraagt € 3.500,-- per jaar en wordt in mindering gebracht op de totaal door werkgever te betalen premies ingevolge de werknemersverzekeringen, inclusief de sectorpremies.

Om in geval van een controle door de Belastingdienst het recht op premiekorting te kunnen aantonen, dient de werkgever een doelgroepverklaring van het UWV of de gemeente in zijn loonadministratie te bewaren plus de arbeidsovereenkomst van de werknemer.