1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Principeakkoord gegevensuitwisseling EU en VS: driemaal is scheepsrecht?

Principeakkoord gegevensuitwisseling EU en VS: driemaal is scheepsrecht?

De laatste jaren zijn er op het gebied van internationale gegevensuitwisseling vele ontwikkelingen. Een van de laatste ontwikkelingen is dat de EU en de VS een principeakkoord hebben bereikt over een nieuwe regeling voor de doorgifte van persoonsgegevens vanuit de EU naar de VS. Het principeakkoord is de derde poging die wordt gedaan om een grondslag te bieden voor de gegevensuitwisseling tussen de EU en VS. De Safe Harbor en het Privacy Shield gingen al voor. In deze blog geef ik een overzicht van de ontwikkelingen met als (tijdelijk) eindstation het principeakkoord.
Leestijd 
Auteur artikel Dafne de Boer
Gepubliceerd 07 april 2022
Laatst gewijzigd 07 april 2022

De laatste jaren zijn er op het gebied van internationale gegevensuitwisseling vele ontwikkelingen. Een van de laatste ontwikkelingen is dat de EU en de VS een principeakkoord hebben bereikt over een nieuwe regeling voor de doorgifte van persoonsgegevens vanuit de EU naar de VS. Het principeakkoord is de derde poging die wordt gedaan om een grondslag te bieden voor de gegevensuitwisseling tussen de EU en VS. De Safe Harbor en het Privacy Shield gingen al voor. In deze blog geef ik een overzicht van de ontwikkelingen met als (tijdelijk) eindstation het principeakkoord.

Lees hier wanneer sprake is van internationale gegevensuitwisseling. 

Poging 1: Safe Harbor

2000 - 2015: Safe Harbor

Op 25 augustus 2000 trad het Safe Harbor verdrag in werking. De Safe Harbor werkte als volgt. Amerikaanse partijen konden door middel van zelfcertificering verklaren zich aan de Europese privacywetgeving te houden. Zodra een Amerikaanse partij was gecertificeerd, werd de partij als een Safe Harbor beschouwd.

2015: Schrems-I (Safe Harbor ongeldig)

Aan het Hof van Justitie (Hof) wordt de vraag voorgelegd of Safe Harbor voldoende waarborgen biedt voor de gegevensdoorgifte vanuit de EU. Op 6 oktober 2015 oordeelt het Hof dat dit niet het geval is. De Safe Harbor regeling is namelijk niet verankerd in het Amerikaanse rechtsstelsel. Consequentie daarvan is dat de belangen van Amerikaanse veiligheidsdiensten altijd prevaleren boven de privacybelangen van EU-burgers. Het Hof verklaart de Safe Harbor ongeldig.

Poging 2: Privacy Shield

2016 - 2020: Privacy Shield

Op 12 juli 2016 wordt het Privacy Shield door de Europese Commissie aangenomen. Met het Privacy Shield wordt een tweede poging gedaan om een grondslag te creëren voor de doorgifte van persoonsgegevens naar de VS. Net als bij de Safe Harbor vormt zelfcertificering de basis van het Privacy Shield. Amerikaanse gecertificeerde partijen mogen persoonsgegevens verwerken van EU-burgers. Een verschil ten opzichte van de Safe Harbor is dat er voor Amerikaanse partijen strengere voorwaarden gelden om in aanmerking te komen voor het Privacy Shield. Enkele voorbeelden hiervan zijn dat er moet worden voorzien in betaalbare geschilbeslechting voor EU-burgers en dat er meer transparantie moet zijn over de toegangsbevoegdheden van Amerikaanse veiligheidsdiensten.

2020: Schrems-II (Privacy Shield ongeldig)

Het Hof krijgt de vraag voorgelegd of het Privacy Shield een geldige grondslag biedt voor de gegevensuitwisseling. Op 16 juli 2020 spreekt het Hof zich niet alleen uit over het Privacy Shield maar ook over de gegevensuitwisseling naar derde landen in algemene zin. In alle gevallen moet sprake zijn van i) passende waarborgen, ii) afdwingbare rechten voor EU-burgers en iii) doeltreffende rechtsmiddelen voor EU-burgers. het Hof oordeelt dat bij het Privacy Shield niet aan de voorwaarden wordt voldaan en verklaart het Privacy Shield ongeldig (klik hier voor meer info over het Schrems-II arrest)

Poging 3: Privacy Umbrella? 

2022: Privacy Umbrella? 

Op 25 maart 2022 is met het principeakkoord de eerste steen gelegd voor een nieuwe regeling voor gegevensuitwisseling met de VS. Zowel de VS als de EU heeft (politiek) belang bij het op korte termijn eenvoudig uitwisselen van persoonsgegevens. Het is echter de vraag op welke wijze aan de voorwaarden uit het Schrems-II voldaan gaat worden. Indien de regeling niet (volledig) voorziet in de voorwaarden, ligt er hoogstwaarschijnlijk een Schrems-III arrest op de loer.

Voor nu blijft het gissen naar de (naam en) strekking van de nieuwe regeling. Wij houden u via deze blog op de hoogte over de ontwikkelingen op het gebied van internationale gegevensuitwisseling.

 

Heeft u vragen over internationale gegevensuitwisseling of andere privacygerelateerde onderwerpen? Neem dan gerust contact op met mij of het privacyteam.