1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Rasmussen terecht door Rabo Wielerploeg op staande voet ontslagen

Rasmussen terecht door Rabo Wielerploeg op staande voet ontslagen

Het Gerechtshof Amsterdam heeft vastgesteld dat de Rabo Wielerploeg Rasmussen op 26 juli 2007 terecht op staande voet ontslagen heeft. Volgens het Hof is komen vast te staan dat Rasmussen op essentiële momenten onjuiste informatie aan de Rabo Wielerploeg heeft verstrekt met betrekking tot zijn verblijfplaats in juni 2007. Terwijl Rasmussen herhaaldelijk verklaard heeft in Mexico te hebben verbleven, bevond hij zich in werkelijkheid in Italië. Dat levert volgens het Hof een dringende reden voo...
Leestijd 
Auteur artikel Anique Sauvé
Gepubliceerd 15 oktober 2013
Laatst gewijzigd 16 april 2018
Het Gerechtshof Amsterdam heeft vastgesteld dat de Rabo Wielerploeg Rasmussen op 26 juli 2007 terecht op staande voet ontslagen heeft. Volgens het Hof is komen vast te staan dat Rasmussen op essentiële momenten onjuiste informatie aan de Rabo Wielerploeg heeft verstrekt met betrekking tot zijn verblijfplaats in juni 2007. Terwijl Rasmussen herhaaldelijk verklaard heeft in Mexico te hebben verbleven, bevond hij zich in werkelijkheid in Italië. Dat levert volgens het Hof een dringende reden voor ontslag op staande voet op. Het Hof overweegt daarbij dat Rasmussen wist dat UCI en de Rabo Wielerploeg groot belang hechtten aan het verstrekken van juiste ‘whereabouts’ in het kader van dopingcontroles, hetgeen onder andere bleek uit de bepalingen in zijn arbeidsovereenkomst. Desondanks heeft Rasmussen gelogen over zijn verblijfplaats in juni 2007 als gevolg waarvan hij de Rabo Wielerploeg op ernstige wijze in haar belangen heeft geschaad en haar vertrouwen geschonden heeft.

Het ontslag is volgens het Hof ook onverwijld gegeven aangezien op basis van getuigenverklaringen is komen vast te staan dat de Rabo Wielerploeg eerst op 25 juli 2007 van de leugens van Rasmussen op de hoogte is geraakt. Op die dag werd de Rabo Wielerploeg namelijk door Cassini op de hoogte gesteld dat hij Rasmussen in de betreffende periode in Italië had gezien. Het Hof acht bewezen dat de Rabo Wielerploeg niet eerder dan op 25 juli 2007 van de werkelijke verblijfplaats van Rasmussen in Italië op de hoogte was.

Ten slotte overweegt het Hof nog dat de gevolgen van het ontslag op staande voet ook voor Rasmussen zeer ingrijpend zijn, zowel in persoonlijk als in financieel opzicht, maar deze gevolgen heeft hij aan zichzelf te danken en over zichzelf afgroepen. Bovendien wegen zij volgens het Hof niet op tegen aard en ernst van zijn gedraging.

Het ontslag op staande voet is naar het oordeel van Hof derhalve terecht door de Rabo Wielerploeg gegeven en zij veroordeelt Rasmussen tot betaling van de gefixeerde schadevergoeding over de niet in acht genomen opzegtermijn van één maand.

Nawoord
Aan een rechtsgeldig ontslag op staande voet worden strenge eisen gesteld. In de eerste plaats moet er sprake zijn van een dringende reden voor het ontslag. In de tweede plaats moet het ontslag op staande voet op basis van die dringende reden onverwijld worden gegeven. Deze eis houdt in dat met de nodige voortvarendheid moet worden gehandeld. Ten derde moet de dringende reden van het ontslag gelijktijdig met het ontslag aan de medewerker worden medegedeeld. De medewerker moet derhalve weten wat de reden voor zijn onmiddellijke ontslag is. De formulering van de dringende reden in de ontslagbrief is van evident belang. Deze formulering bepaalt namelijk in principe de bewijslast van de werkgever. Oormerk een dringende reden derhalve nooit als een strafrechtelijk vergrijp, bijvoorbeeld verduistering, aangezien u dan onnodig een zware bewijslast op uw de hals haalt.