1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Recht op vrije advocaatkeuze geldt ook voor ontslagprocedure via het UWV

Recht op vrije advocaatkeuze geldt ook voor ontslagprocedure via het UWV

Enige tijd geleden heeft het Hof van Justitie beslist dat verzekerden met een rechtsbijstandverzekering, het recht hebben zelf een advocaat te kiezen indien het starten van een gerechtelijke of administratieve procedure nodig is of zij met een dergelijke procedure (ongewild) geconfronteerd worden. Veel rechtsbijstandverzekeraars hadden in hun polis staan dat rechtsbijstand in een gerechtelijke of administratieve procedure, door werknemers van de rechtsbijstandverzekeraar werd verleend en de k...
Leestijd 
Auteur artikel Anique Sauvé
Gepubliceerd 12 april 2016
Laatst gewijzigd 16 april 2018
Enige tijd geleden heeft het Hof van Justitie beslist dat verzekerden met een rechtsbijstandverzekering, het recht hebben zelf een advocaat te kiezen indien het starten van een gerechtelijke of administratieve procedure nodig is of zij met een dergelijke procedure (ongewild) geconfronteerd worden. Veel rechtsbijstandverzekeraars hadden in hun polis staan dat rechtsbijstand in een gerechtelijke of administratieve procedure, door werknemers van de rechtsbijstandverzekeraar werd verleend en de kosten van een vrij gekozen advocaat alleen dan onder de dekking vielen, indien de rechtsbijstandverzekeraar van mening was dat de zaak aan een advocaat moest worden uitbesteed. Een dergelijke polisvoorwaarde achtte het Hof van Justitie blijkens zijn uitspraak in 2013 niet toelaatbaar, daar een verzekerde op grond van de Europese richtlijn in geval van een gerechtelijke of administratieve procedure, het recht heeft om zelf een (externe) advocaat te kiezen.

Ontslagprocedure via het UWV

Werknemers die na deze uitspraak van het Hof geconfronteerd werden met een ontslagprocedure via het UWV, kwamen echter nog steeds bedrogen uit. Rechtsbijstandverzekeraars namen namelijk het standpunt in dat een ontslagprocedure via het UWV, niét kwalificeerde als een ‘gerechtelijke of administratieve procedure’ in de zin van de Europese richtlijn en het recht op vrije advocaatkeuze voor die situatie dus niet gold.

Een domper voor werknemers die door hun werkgever via het UWV werden ontslagen. Over de juridisch houdbaarheid van dit standpunt waren de meningen overigens verdeeld.

Aan deze verdeeldheid heeft het Hof van Justitie nu, meer dan twee jaar later, op 7 april 2016 een einde gemaakt door te oordelen dat de vlieger van de rechtsbijstandverzekeraars niet opgaat. Onder het begrip ‘administratieve procedure’ in de zin van de Europese richtlijn moet volgens het Hof namelijk ook worden verstaan een procedure die ertoe leidt dat een bestuursorgaan (lees: het UWV) aan de werkgever een vergunning verleent om een werknemer te ontslaan. De door de rechtsbijstandverzekeraars voorgestane uitleg zou aan de term ‘administratieve procedure’ in de richtlijn haar betekenis ontnemen, aldus het Hof.

Kort en goed

Het maakt voor het recht op  vrije advocaatkeuze en de dekking van de kosten daarvan, niet langer een verschil of u als verzekerde geconfronteerd wordt met een ontslagprocedure via de rechter of via het UWV. In beide gevallen heeft u  het recht om zelf een (externe) advocaat te kiezen.

Dirkzwager is specialist op het terrein van het Arbeidsrecht en is u graag van dienst.