De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Rechter tikt FNV op haar vingers bij staking KLM

Rechter tikt FNV op haar vingers bij staking KLM

De voorzieningenrechter heeft FNV in een stakingskwestie een ferme tik gegeven op haar vingers. Het begint met de overweging van de voorzieningenrechter dat FNV een minder laconieke houding niet had misstaan. De aangekondigde 24 uur stakingsacties zijn onevenredig in de wetenschap dat enkele tientallen actievoerders schade bij KLM van vele miljoenen en ellende voor vele duizenden passagiers kunnen veroorzaken. Lees hieronder een samenvatting van de uitspraak.
Leestijd 
Auteur artikel Boy Stenden
Gepubliceerd 11 november 2019
Laatst gewijzigd 12 november 2019
 

KCS verzorgt de inflight catering voor KLM. Vanaf februari 2019 is met vakbonden onderhandeld over een nieuwe CAO. De onderhandelingen liepen echter vast. FNV heeft vervolgens medewerkers opgeroepen om te staken. Op 8 oktober 2019 hebben KCS en FNV minimumafspraken gemaakt voor de staking op 10 oktober 2019. Onderdeel hiervan was het aanhouden van een minimale bezetting om ICA-vluchten, vluchten waarbij catering aan boord vereist is, doorgang te laten vinden. Hierbij is afgesproken om de staking op 10 oktober 2019 te evalueren en daarna een nieuw veiligheidsoverleg te voeren. Op 10 oktober 2019 hebben alle ICA-vluchten van KLM dankzij deze minimumafspraken (met catering aan boord) kunnen vertrekken. De Europese vluchten van KLM hadden als gevolg van de collectieve actie geen catering aan boord.

Op 11 oktober heeft FNV aan KCS geschreven dat nu de acties niet hebben geleid tot het beoogde resultaat zij tijdens de volgende acties zouden opschalen naar twee 24-uurstakingen en minimumafspraken niet meer in acht zouden worden genomen.

KCS en KLM starten een kort geding en vorderen onder meer dat FNV wordt geboden bij de aangekondigde collectieve acties de minimumafspraken na te leven. KLM heeft aangevoerd dat de door FNV aangekondigde acties tot gevolg hebben dat een groot aantal (intercontinentale) vluchten van KLM op die dagen niet zal kunnen vertrekken, waardoor grote aantallen passagiers kunnen stranden. De acties leiden tot grote schade en overlast voor KLM en de betrokken passagiers en brengen onaanvaardbare veiligheidsrisico’s met zich mee. KLM heeft zich ter toelichting beroepen op een memo van KLM Security d.d. 14 oktober 2019 over gevolgen die betrekking hebben op de veiligheid.

Rechter: een minder laconieke houding had FNV niet misstaan

Tussen partijen is niet in geschil dat zowel de al door FNV gevoerde acties als de aangekondigde acties vallen binnen de reikwijdte van artikel 6 lid 4 ESH. KCS noch KLM beoogt FNV haar recht op collectieve actie te ontzeggen. Het onderlinge geschil spitst zich toe op de vraag of de aangekondigde acties verstrekkende consequenties hebben dat deze dienen te worden beperkt.

De voorzieningenrechter begint met een sneer richting FNV door op te merken dat een minder laconieke reactie FNV in het licht van eerdere ervaringen met stakingen op Schiphol niet had misstaan. De voorzieningenrechter oordeelt voorts dat KCS zich terecht beroept op een gebrek aan evenredigheid: de actie is onevenredig in de wetenschap dat enkele tientallen actievoerders schade bij KLM van vele miljoenen kunnen veroorzaken en ellende voor vele duizenden passagiers. Een vergelijking wordt gemaakt met de uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam van 26 augustus 2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:3472. Hierin verbood het Hof een staking van 80 medewerkers van de sleepdienst omdat die tot gevolg zou hebben dat 5000 passagiers uren zouden moeten wachten alvorens ze zouden kunnen uitstappen.

FNV wordt verplicht om een minimale bezetting te faciliteren

De voorzieningenrechter gebiedt FNV bij de collectieve acties bij KCS de minimumafspraken integraal na te leven en een minimale bezetting van ca. 150 werknemers te garanderen, zodat de belevering van catering en andere gebruikelijke producten door KCS aan de intercontinentale vluchten van haar klanten mogelijk blijft.

Uit deze uitspraak blijkt maar weer eens dat vakbonden zich niet alles kunnen permitteren tijdens een collectieve actie. Er dient ook rekening gehouden te worden met belangen van de werkgever én derden. Heeft u vragen over stakingen en overige collectieve acties, neemt u dan gerust contact met ons op via 024 - 381 31 24.