De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Schending relatiebeding met LinkedIn

Schending relatiebeding met LinkedIn

Op 8 maart 2011 heeft de voorzieningenrechter van de Rechtbank Arnhem geoordeeld dat een ex-werknemer zijn relatiebeding had geschonden door onder andere een relatie van zijn voormalige werkgever aan zijn LinkedIn-netwerk toe te voegen. De ex-werknemer werd veroordeeld tot het betalen van een boete van € 10.000,00.Relatiebeding met boeteclausule De ex-werknemer was op 31 juli 2006 in dienst getreden van Crypsys in de functie van sales director. Per 31 maart 2010 hebben de ex-werknemer en Cryp...
Auteur artikelMarieke Hulstijn-Botter (uit dienst)
Gepubliceerd15 april 2011
Laatst gewijzigd16 april 2018
Leestijd 
Op 8 maart 2011 heeft de voorzieningenrechter van de Rechtbank Arnhem geoordeeld dat een ex-werknemer zijn relatiebeding had geschonden door onder andere een relatie van zijn voormalige werkgever aan zijn LinkedIn-netwerk toe te voegen. De ex-werknemer werd veroordeeld tot het betalen van een boete van € 10.000,00.

Relatiebeding met boeteclausule

De ex-werknemer was op 31 juli 2006 in dienst getreden van Crypsys in de functie van sales director. Per 31 maart 2010 hebben de ex-werknemer en Crypsys de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden beëindigd. In verband daarmee hebben zij een vaststellingsovereenkomst met elkaar gesloten, waarin een relatiebeding werd opgenomen. In dit relatiebeding stond dat het de werknemer zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Crypsys verboden was om vanaf heden en gedurende een tijdvak van een  jaar na de einddatum “als particulier, als zelfstandig ondernemer, als werknemer in dienst van derden of in welke hoedanigheid dan ook, direct of indirect, rechtstreeks of zijdelings contact te hebben of te onderhouden, één en ander in de ruimste zin des woords” met een aantal in de vaststellingsovereenkomst genoemde (leverancier)relaties van Crypsys, waaronder Sophos. Bij overtreding van het relatiebeding zou de ex-werknemer een boete verbeuren van € 10.000,00 per overtreding en € 1.000,00 voor elke dag of een gedeelte daarvan dat de overtreding voortduurt.

Eerdere schending relatiebeding

De ex-werknemer heeft vanaf 9 mei 2010 tot 14 juni 2010 op consultancy basis werkzaamheden verricht voor Exclusive Networks B.V. Zowel Crypsys als Exclusive Networks B.V.  houden zich (onder meer) bezig met de verkoop van software. Per 14 juni 2010 is de ex-werknemer in dienst getreden bij Exclusive Networks B.V.  als sales manager.

In een eerder kort geding had de voorzieningenrechter de ex-werknemer op vordering  van Crypsys reeds veroordeeld tot het betalen van een boete van € 20.000,00, omdat hij in strijd met het relatiebeding had gehandeld door tweemaal contact te zoeken met Sophos. De werknemer voerde nog het verweer dat het relatiebeding alleen zag op zakelijk contact met de genoemde relaties, maar dit werd door de voorzieningenrechter verworpen.

Schending relatiebeding wegens toevoegen relatie aan LinkedIn-netwerk

De ex-werknemer heeft na deze eerste veroordeling en betaling van de boete wederom het relatiebeding geschonden. In de onderhavige procedure heeft Crypsys, onder andere, een boete gevorderd wegens overtreding door de ex-werknemer van het relatiebeding door het toevoegen van een werkneemster van Sophos aan zijn LinkedIn-netwerk.

 Op de vraag of het via LinkedIn contact hebben met een werkneemster van een relatie van Crypsys overtreding van het relatiebeding oplevert, antwoordde de voorzieningenrechter bevestigend. De rechter achtte het voldoende aannemelijk dat het contact via LinkedIn na de einddatum van het dienstverband tussen Crypsys en de ex-werknemer tot stand was gekomen. Met het contact via LinkedIn heeft de ex-werknemer zijn relatiebeding overtreden en de rechter legde hem een boete op van € 10.000,00.


Conclusie

Dit is de eerste uitspraak waarin een schending van het relatiebeding al wordt aangenomen door het accepteren van een relatie van de voormalige werkgever via LinkedIn. Vooraf is niet in te schatten of deze uitspraak van de voorzieningenrechter van de Rechtbank Arnhem navolging zal krijgen. Toch zul je als ex-werknemer na deze uitspraak extra voorzichtig moeten zijn met het opnemen van relaties van je (voormalige) werkgever in je LinkedIn-netwerk, om te voorkomen dat je achteraf met een (hoge) boete wordt geconfronteerd. Dit is tevens een aandachtspunt voor werkgevers die een relatiebeding zijn overeengekomen met ex-werknemers.  

 Bron: Vrzr. Rb Arnhem 8 maart 2011, LJN BP8592, dossiernr. 211719