1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Sectorale bezoldigingsnorm onderwijssector 2016

Sectorale bezoldigingsnorm onderwijssector 2016

Het algemene wettelijk bezoldigingsmaximum op grond van de WNT is voor 2016 vastgesteld op € 179.000,00. Deze norm omvat alle belastbare onderdelen van de bezoldiging van een topfunctionaris, zoals het salaris, de eindejaarsuitkering, de belastbare onkostenvergoeding, de pensioenbijdrage, de fiscale bijtelling van de dienstauto etc. Naast deze algemene norm gelden er verschillende sectorale normen en staffels, zo ook voor de onderwijssector.Per 1 januari 2016 zal voor de onderwijssector een n...
Leestijd 
Auteur artikel Eva Traag
Gepubliceerd 19 november 2015
Laatst gewijzigd 16 april 2018
Het algemene wettelijk bezoldigingsmaximum op grond van de WNT is voor 2016 vastgesteld op € 179.000,00. Deze norm omvat alle belastbare onderdelen van de bezoldiging van een topfunctionaris, zoals het salaris, de eindejaarsuitkering, de belastbare onkostenvergoeding, de pensioenbijdrage, de fiscale bijtelling van de dienstauto etc. Naast deze algemene norm gelden er verschillende sectorale normen en staffels, zo ook voor de onderwijssector.

Per 1 januari 2016 zal voor de onderwijssector een nieuwe systematiek gelden voor de indeling van onderwijsinstellingen in bezoldigingsklassen. Deze systematiek is neergelegd in de Regeling wijziging bezoldigingsmaximum topfunctionarissen OCW-sectoren. De bezoldigingsklassen in de onderwijssector worden voortaan ingedeeld op basis van instellingskenmerken, zoals het aantal leerlingen en het aantal onderwijssoorten. Deze instellingskenmerken geven de mate van bestuurlijke complexiteit van een onderwijsinstelling weer en de maximumbezoldiging die daarbij passend is.

In de toelichting bij de nieuwe regeling is aangegeven dat het doel van de regeling is om een evenwichtig bezoldigingsbeleid te ondersteunen door middel van een indeling in bezoldigingsklassen aan de hand van de bestuurlijke complexiteit. Deze nieuwe systematiek moet een opwaartse druk naar het algemene wettelijk maximum voorkomen door per instelling op basis van objectieve kenmerken te bepalen wat een passend maximumbezoldiging is.

De indeling in bezoldigingsklassen geschiedt op basis van complexiteitspunten. Hoe hoger het aantal complexiteitspunten, hoe hoger de bestuurlijke complexiteit waar een onderwijsinstelling mee te maken heeft en hoe hoger het bezoldigingsmaximum uitvalt. De bezoldigingsmaxima van de verschillende bezoldigingsklassen in de onderwijssector lopen op van € 106.000,00 tot € 179.000,00 (het algemene wettelijk maximum).

Daarnaast blijft het mogelijk om in de toepasselijke cao nadere afspraken over de bezoldiging vast te leggen voor topfunctionarissen in de onderwijssector. Voorwaarde is wel dat deze afspraken binnen de grenzen de maximumbezoldiging van de bezoldigingsklassen blijven.