1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Spreken is zilver, zwijgen kost geld

Spreken is zilver, zwijgen kost geld

Het niet benoemen van een relatie- en/of geheimhoudingsbeding in een vaststellingsovereenkomst in combinatie met finale kwijting kan een werkgever duur komen te staan.
Leestijd 
Auteur artikel Jaleesa van den Hof
Gepubliceerd 30 januari 2019
Laatst gewijzigd 30 januari 2019

Het niet benoemen van een relatie- en/of geheimhoudingsbeding in een vaststellingsovereenkomst in combinatie met finale kwijting kan een werkgever duur komen te staan.

Op 11 januari 2019 heeft de rechtbank Midden-Nederland een interessante uitspraak gewezen over het relatie- en geheimhoudingsbeding in combinatie met finale kwijting in een vaststellingsovereenkomst. Zowel het relatie- als het geheimhoudingsbeding worden in deze kwestie onder de finale kwijting geschaard en zijn daarmee komen te vervallen.

Situatieschets

Welke situatie deed zich voor? Tussen de werkgever en werknemer bestaat sinds 17 mei 2017 een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. In deze arbeidsovereenkomst zijn een geheimhoudings-, relatie- en boetebeding opgenomen.

Op 15 mei 2018 sluiten partijen een vaststellingsovereenkomst ter beëindiging van de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Partijen hebben bij de onderhandeling over de voorwaarden waaronder de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd, niet gesproken over het relatie- en geheimhoudingsbeding. In de vaststellingsovereenkomst wordt ook met geen woord gerept over deze onderwerpen. Wel bevat de overeenkomst een finaal kwijtingsbeding, welke zowel op de beëindiging als op de inhoud van de arbeidsovereenkomst ziet.

Op 15 juni 2018 eindigt de arbeidsovereenkomst en op 1 juli 2018 treedt de werknemer in dienst bij een andere onderneming.

Procedure rechtbank Midden-Nederland

De werkgever is van oordeel dat de werknemer met de indiensttreding bij de andere onderneming het relatiebeding heeft geschonden. Deze onderneming is namelijk een zakelijke relatie van de werkgever en valt onder het relatiebeding. Daarnaast stelt de werkgever zich op het standpunt dat de werknemer haar geheimhoudingsbeding heeft geschonden. De werknemer zou na het eindigen van de arbeidsovereenkomst namelijk nog meerdere keren klantgegevens van de werkgever geraadpleegd hebben en deze gebruikt hebben ten behoeve van de nieuwe onderneming.

Als reactie op de handelswijze van de werknemer start de werkgever een kortgeding procedure bij de rechtbank Midden-Nederland. In de procedure vordert werkgever de werknemer te veroordelen om de werkzaamheden voor de nieuwe onderneming te staken, het contact met de klanten van werkgever te verbreken en werknemer te veroordelen tot betaling van een contractuele boete van € 249.000,-.

Tegen deze vordering voert de werknemer verweer. Zowel het relatie- als het geheimhoudingsbeding zouden zijn vervallen omdat hierover niets is opgenomen in de vaststellingsovereenkomst en partijen finale kwijting zijn overeengekomen.

Geheimhoudings-, relatiebeding en finale kwijting

Alvorens de rechtbank Midden-Nederland zich uitlaat over de vraag of de werknemer gehouden kan worden aan het geheimhoudings- en relatiebeding benoemt zij dat het bespreken van postcontractuele bedingen (zoals het geheimhoudings- en relatiebeding) een onderwerp van gesprek moet zijn tijdens de onderhandelingen over het eindigen van de arbeidsovereenkomst. Deze onderwerpen zien namelijk ook (en in geval van het relatiebeding vooral) op de periode na de beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Maar vallen het geheimhoudings- en relatiebeding dan ook onder de finale kwijting waardoor zij komen te vervallen?

De rechtbank Midden-Nederland beantwoordt deze vraag in deze kwestie bevestigend. Zowel het geheimhoudings- als het relatiebeding vallen onder de finale kwijting en zijn daarmee vervallen. Aan deze conclusie legt de rechtbank drie stappen ten grondslag:

  1. in de vaststellingsovereenkomst is niets over het geheimhoudings- en relatiebeding opgenomen;
  2. partijen hebben geen aandacht besteed aan het geheimhoudings- en relatiebeding tijdens de onderhandelingen; en
  3. er is een finaal kwijtingsbeding opgenomen dat zowel op de beëindiging als de inhoud van de arbeidsovereenkomst ziet.

Nu het geheimhoudings- en relatiebeding onder de finale kwijting vallen en daarmee zijn komen te vervallen wijst de rechtbank Midden-Nederland de vordering van de werkgever af. De werknemer kan zijn werkzaamheden bij zijn nieuwe werkgever voortzetten.

Conclusie

De les uit deze uitspraak is dat werkgevers in een vaststellingsovereenkomst expliciet aandacht moeten besteden aan het geheimhoudings- en relatiebeding en wellicht ook andere (postcontractuele) bedingen. Doet een werkgever dit niet en wordt het finale kwijtingsbeding ruim geformuleerd, dan kunnen deze postcontractuele bedingen onder het finale kwijtingsbeding worden geschaard en daarmee vervallen. Geen aandacht besteden aan deze postcontractuele bedingen kan een werkgever dan ook duur komen te staan.  

Er zijn wel meer zaken die expliciet benoemd moeten worden in de vaststellingsovereenkomst. Wilt u daarover van gedachte wisselen, neem dan gerust contact op.