1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Stamrechtruimte bij oudere werknemer beperkt; ook relevant voor banksparen en levensloop

Stamrechtruimte bij oudere werknemer beperkt; ook relevant voor banksparen en levensloop

Ontslaguitkeringen worden vaak aangewend als storting op een stamrecht.De Belastingdienst (kennisgroep pensioenen) heeft op 7 december 2010 in een ‘Handreiking’ kenbaar gemaakt hoe in de praktijk om te gaan met de stamrechtvrijstelling van artikel 11 lid 1 sub g Wet op de Loonbelasting 1964. Deze handreiking is met name van belang voor ontslaguitkeringen aan oudere werknemers met de pensioendatum in het zicht.Het gaat om ‘Aanspraken op periodieke uitkeringen ter vervanging van gederfd of te d...
Leestijd 
Auteur artikel Henk Hoving
Gepubliceerd 29 december 2010
Laatst gewijzigd 16 april 2018
Ontslaguitkeringen worden vaak aangewend als storting op een stamrecht.
De Belastingdienst (kennisgroep pensioenen) heeft op 7 december 2010 in een ‘Handreiking’ kenbaar gemaakt hoe in de praktijk om te gaan met de stamrechtvrijstelling van artikel 11 lid 1 sub g Wet op de Loonbelasting 1964. Deze handreiking is met name van belang voor ontslaguitkeringen aan oudere werknemers met de pensioendatum in het zicht.

Het gaat om ‘Aanspraken op periodieke uitkeringen ter vervanging van gederfd of te derven loon’ (waaronder ook vallen stamrechtspaarrekeningen en stamrechtbeleggingsrechten).
Wat onder ‘te derven loon’ verstaan wordt moet objectief uitgelegd worden, en is dus niet afhankelijk van de subjectieve bedoeling van de individuele (ex-)medewerker. De Belastingdienst concludeert dat het alleen kan gaan om inkomen tot de objectief vast te stellen reguliere pensioeningangsdatum. Het te derven loon moet volgens de Belastingdienst beperkt worden tot:

  • inkomensschade, die in de tijd wordt begrensd door de mogelijke reguliere ingangsdatum VUT, prepensioen of ouderdomspensioen;

  • pensioensschade, waarvoor aansluiting gezocht moet worden bij de werkgeverspremies (VUT), prepensioen en/of ouderdomspensioen, die tot aan de pensioendatum gestort zouden worden bij een normale voortzetting van de dienstbetrekking.


Dus, in volgorde moet worden vastgesteld: de inkomensschade tot reguliere pensionering, de pensioenschade (bedrag werkgeverspremies pensioen) en de daaruit af te leiden stamrechtruimte.

Het wordt zeer aanbevolen om bij oudere werknemers standaard goedkeuring van de Belastingdienst te vragen voor aanwending van (een deel van) de ontslagvergoeding als storting op een stamrecht. Deze aanbeveling geldt eveneens indien sprake is van banksparen of levensloop, ook indien het hiervoor aangeboden product de algemene goedkeuring heeft van de Belastingdienst. Voor zowel de werkgever als de oudere werknemer (met de pensioendatum in het zicht) is voorzichtigheid geboden.