1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Storting stamrecht 2014: update

Storting stamrecht 2014: update

De stamrechtvrijstelling geldt ook nog gedurende de eerste zes maanden van 2014, indien het ontslag aangezegd is vóór 1 januari 2014 en binnen korte termijn (uiterlijk eind juni 2014) wordt uitgevoerd. De betaling van de ontslagvergoeding, als storting op een door de werknemer bedongen stamrecht, kan in die situatie ook nog in 2014 (eerste halfjaar) plaatsvinden.Dit schrijft Staatssecretaris Weekers op 8 november 2013 als antwoord op Kamervragen over het wetsvoorstel Belastingplan 2014.Natuur...
Leestijd 
Auteur artikel Henk Hoving
Gepubliceerd 14 november 2013
Laatst gewijzigd 16 april 2018
De stamrechtvrijstelling geldt ook nog gedurende de eerste zes maanden van 2014, indien het ontslag aangezegd is vóór 1 januari 2014 en binnen korte termijn (uiterlijk eind juni 2014) wordt uitgevoerd. De betaling van de ontslagvergoeding, als storting op een door de werknemer bedongen stamrecht, kan in die situatie ook nog in 2014 (eerste halfjaar) plaatsvinden.

Dit schrijft Staatssecretaris Weekers op 8 november 2013 als antwoord op Kamervragen over het wetsvoorstel Belastingplan 2014.

Natuurlijk moet ook voldaan worden aan de overige stamrechtvoorwaarden, die ik hieronder kort langs loop.

Ten eerste moeten de aard en omvang van de vrijgestelde stamrechtaanspraak op 31 december 2013 voldoende bepaald zijn. Dit wil zeggen dat uiterlijk op 31 december 2013 een stamrechtovereenkomst getekend moet zijn. Hieruit moet blijken dat de werkgever aan zijn werknemer een aanspraak toekent op periodieke uitkeringen ter vervanging van gederfd of te derven loon. De periodieke uitkeringen mogen niet later ingaan dan in het jaar waarin de werknemer de pensioengerechtigde leeftijd bereikt.

Ten tweede moet uit de stamrechtovereenkomst blijken dat het bedrag ter financiering van de aanspraak bij een in de wet aangewezen aanbieder wordt ondergebracht.

Ten derde moet op 31 december 2013 de ontslagdatum vaststaan.

Wordt aan deze drie voorwaarden voldaan, dan geldt het overgangsrecht voor de stamrechtvrijstelling, met een uiterste betaling van de ontslagvergoeding als storting op het bedongen stamrecht op 30 juni 2014.

80%-regeling in 2014
In 2014 bestaat eenmalig de mogelijkheid om op 31 december 2013 bestaande aanspraken, die vóór 15 november 2013 daadwerkelijk gestort zijn, af te kopen met gebruikmaking van de 80%-regeling. Dit wil zeggen dat slechts 80% van de uitkering in de belastingheffing wordt betrokken. Kortom, 20% van de uitkering wordt in 2014 niet belast.

Mochten er opnieuw relevante ontwikkelingen zijn over de afschaffing van de stemrechtvrijstelling en het overgangsrecht, dan houden wij u hiervan op de hoogte via deze kennispagina. Tevens wordt verwezen naar de eerdere bijdragen over dit onderwerp op deze kennispagina (die van 1 en 25 oktober 2013).