1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Tweede Kamer kritisch over ontslagvoorstel kabinet

Tweede Kamer kritisch over ontslagvoorstel kabinet

Als het aan het kabinet ligt, krijgen werknemers die € 75.000 of meer verdienen voortaan maximaal één jaarsalaris als ontslagvergoeding mee. Het daartoe strekkende wetsvoorstel van minister Donner (Sociale Zaken) is een uitvloeisel van het Najaarsakkoord 2008 met de sociale partners. Werkgevers hoopten met het aftoppen van ontslagvergoedingen bij inkomens vanaf  € 75.000 de ontslagkosten te drukken maar de Kamer heeft veel kritiek op het wetsvoorstel.Vakbonden zijn indertijd akkoord gegaan om...
Leestijd 
Auteur artikel Tom Vandeginste
Gepubliceerd 03 februari 2010
Laatst gewijzigd 16 april 2018
Als het aan het kabinet ligt, krijgen werknemers die € 75.000 of meer verdienen voortaan maximaal één jaarsalaris als ontslagvergoeding mee. Het daartoe strekkende wetsvoorstel van minister Donner (Sociale Zaken) is een uitvloeisel van het Najaarsakkoord 2008 met de sociale partners. Werkgevers hoopten met het aftoppen van ontslagvergoedingen bij inkomens vanaf  € 75.000 de ontslagkosten te drukken maar de Kamer heeft veel kritiek op het wetsvoorstel.

Vakbonden zijn indertijd akkoord gegaan omdat niet wordt getornd aan de ontslagbescherming van lagere en middeninkomens. De Raad van State spreekt echter van onrechtvaardige verschillen tussen mensen die net boven of onder de grens verdienen. Tijdens de behandeling in de Kamer op dinsdag 2 februari 2010 bleek de grens van € 75.000 op de nodige vragen te stuiten. Zo noemde de ChristenUnie die grens arbitrair en miste de SGP de onderbouwing ervan. De VVD en de PVV voegden hieraan toe dat slechts 2% van de ontslagzaken werknemers met zulke inkomens betreft. Overigens wees de ChristenUnie ook op de ontwijkmogelijkheden door afwijkende afspraken in een cao of sociaal plan. Ook zou het risico bestaan dat het jaarsalaris kunstmatig laag wordt gehouden en alsnog een hogere ontslagvergoeding kan worden uitgekeerd. Zowel de regeringspartijen CDA en PvdA als oppositiepartij D66 vinden dat er meer nodig is om het Nederlandse ontslagrecht te moderniseren. De SP daarentegen ziet het voorstel als een aantasting van het ontslagrecht.

Verder bestaat er onduidelijkheid over de gevolgen voor de kantonrechtersformule die per 1 januari 2009 is aangepast. Met die nieuwe formule kunnen rechters immers precies rekening houden met individuele omstandigheden. Daarbij zou volgens GroenLinks en het CDA ook rekening gehouden moeten worden met de scholingsinspanning van werkgevers. Het CDA diende daartoe een wijzigingsvoorstel in. De PvdA en de ChristenUnie vinden dit voorstel echter zo ingrijpend dat ze eerst een oordeel van de Raad van State willen horen. De sociale partners zouden bovendien ook weer geraadpleegd moeten worden. Minister Donner vindt dat niet nodig en heeft toegezegd snel in een brief te reageren op alle kritiek.