1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Uitvoeringsregels Ontslag geüpdatet!

Uitvoeringsregels Ontslag geüpdatet!

De uitvoeringsregels die gelden bij ontslagen waarvoor toestemming van het UWV vereist is zijn geüpdatet. Op 4 februari 2016 zijn in de Staatscourant een aantal aanpassingen gepubliceerd waarmee de uitvoeringsregels zijn verbeterd. De nieuwe uitvoeringsregels vindt u hier, onder de kop “Ontslag”.In een eerder artikel (27 november 2015) informeerden wij u al over de publicatie van de uitvoeringsregels voor ontslagen wegens bedrijfseconomische redenen en langdurige arbeidsongeschiktheid. De uit...
Leestijd 
Auteur artikel Aletha Dera-ten Bokum
Gepubliceerd 09 februari 2016
Laatst gewijzigd 16 april 2018
De uitvoeringsregels die gelden bij ontslagen waarvoor toestemming van het UWV vereist is zijn geüpdatet. Op 4 februari 2016 zijn in de Staatscourant een aantal aanpassingen gepubliceerd waarmee de uitvoeringsregels zijn verbeterd. De nieuwe uitvoeringsregels vindt u hier, onder de kop “Ontslag”.

In een eerder artikel (27 november 2015) informeerden wij u al over de publicatie van de uitvoeringsregels voor ontslagen wegens bedrijfseconomische redenen en langdurige arbeidsongeschiktheid. De uitvoeringsregels bevatten een nadere uitwerking van en een toelichting op de regelingen in het Burgerlijk Wetboek en de Ontslagregeling. Deze uitvoeringsregels zijn nu gewijzigd. De wijzigingen hangen samen met de inwerkingtreding van de Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd en de Verzamelwet SZW per 1 januari 2016. Ook zijn er een aantal technische wijzigingen aangebracht.

Ter illustratie van de wijzigingen geldt het volgende:

- Bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid dient de werkgever onder meer aannemelijk te maken dat binnen 26 weken geen herstel zal optreden en dat de werknemer de bedongen arbeid binnen 26 weken ook niet in aangepaste vorm kan verrichten. Deze 26-wekentermijn is voor werknemers die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt verkort tot 13 weken, maar de uitvoeringsregels vermeldden dit niet. Inmiddels is dit in de uitvoeringsregels verwerkt.

- De rangorde bij ontslag is specifieker gemaakt. De voormalige versie van de  uitvoeringsregels kende een rangorde in vier groepen. Deze rangorde is gewijzigd en kent nu vijf groepen waarvan achtereenvolgens afscheid moet worden genomen: (1) externe medewerkers: gedetacheerden, uitzendkrachten, zzp’ers  en ingeleende werknemers van een andere bedrijfsvestiging; (2) werknemers (inclusief payrollwerknemers) die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt; (3) werknemers (inclusief payrollwerknemers) met een contract van minder dan 15 uur per week waarbij de tijdstippen waarop de arbeid wordt verricht niet (eenduidig) is vastgelegd ; (4) werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (inclusief payrollwerknemers) van wie het contract binnen ten hoogste 26 weken na de datum waarop op de aanvraag wordt beslist eindigt; (5) werknemers (inclusief payrollwerknemers) met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (inclusief payrollwerknemers) waarvoor de looptijd van het contract meer dan 26 weken bedraagt.

- Een werkgever moet bij een ontslag aannemelijk maken dat de werknemer niet binnen een redelijke termijn herplaatsbaar is op een andere passende functie binnen de organisatie van de werkgever, al dan niet met behulp van scholing. Die redelijke termijn is gelijk aan de wettelijke opzegtermijn. Voor werknemers die worden ontslagen na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd is die termijn verkort tot één maand. Dit is verwerkt in de gewijzigde uitvoeringsregels.