1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Update: IOW-uitkering verlengd tot 1 januari 2024

Update: IOW-uitkering verlengd tot 1 januari 2024

Per 1 januari 2020 is de IOW-uitkering verlengd tot 1 januari 2024 en de toetredingsleeftijd verhoogd naar 60 jaar en 4 maanden of ouder.
Leestijd 
Auteur artikel Jaleesa van den Hof
Gepubliceerd 07 januari 2020
Laatst gewijzigd 07 januari 2020

Volgens de Wet Inkomensvoorziening oudere werklozen (IOW) kunnen werkloze werknemers na afloop van een WW-uitkering of een loongerelateerde WGA-uitkering een IOW-uitkering aanvragen. Eerder berichten wij u dat het kabinet de IOW per 1 januari 2020 met vier jaar wil verlengen tot 1 januari 2024, maar dat het wetsvoorstel tot wijziging van de IOW nog niet door de Tweede en Eerste Kamer was aangenomen. Dit betekende dat op dat moment werknemers alleen in aanmerking konden komen voor een IOW-uitkering als de werknemer 60 jaar of ouder is, de werknemer werkloos werd en uiterlijk 31 december 2019 de WW-uitkering (of WGA-uitkering) was begonnen. Inmiddels hebben zowel de Tweede als Eerste Kamer het wetvoorstel tot wijziging van de IOW aangenomen. Dit betekent dat de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een IOW-uitkering per 1 januari 2020 veranderd zijn.

IOW

In de IOW zijn twee onderdelen gewijzigd:

  1. De toetredingsleeftijd: dit betekent dat de werknemer 60 jaar en 4 maanden of ouder (in plaats van 60 jaar of ouder) moet zijn toen hij of zij werkloos werd.
  2. De looptijd: deze is verlengd tot 1 januari 2024, dit betekent dat de WW-uitkering of WGA-uitkering moet zijn begonnen uiterlijk op 31 december 2023 (in plaats van 31 december 2019).

Voor werknemers die vóór 1 januari 2020 werkloos zijn geworden geldt overgangsrecht ten aanzien van de toetredingsleeftijd. Dit overgangsrecht houdt in dat werknemers van 60 jaar en ouder die vóór 1 januari 2020 werkloos zijn geworden, ook voor een IOW-uitkering in aanmerking komen.

Voorwaarden IOW-uitkering

Kort en goed, de nieuwe voorwaarden om in aanmerking te komen voor een IOW uitkering vanaf 1 januari 2020 zijn als volgt.

Na een WW-uitkering moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

- de werknemer was 60 jaar en 4 maanden of ouder toen hij of zij werkloos werd (tenzij overgangsrecht);
- de WW-uitkering is uiterlijk op 31 december 2023 begonnen;
- de werknemer heeft voor de hem of haar maximale duur van de WW-uitkering doorlopen; én;
- de werknemer ontving langer dan 3 maanden een WW-uitkering.

Na een loongerelateerde WGA-uitkering waar een WW-uitkering aan vooraf is gegaan moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

- de werknemer was 60 jaar en 4 maanden of ouder toen hij of zij werkloos werd (tenzij overgangsrecht);
- de WGA-uitkering is begonnen tussen 1 januari 2020 en  31 december 2023; én;
- de einddatum van de loongerelateerde WGA-uitkering is bereikt.

Conclusie

Zowel de Tweede als Eerste Kamer hebben de langverwachte verlenging van de IOW aangenomen. Dit zal vooral voor oudere werknemers een opluchting zijn, immers ook als de WW-uitkering na 1 januari 2020 is aangevangen kunnen zij onder voorwaarden alsnog aanspraak maken op een IOW-uitkering.
Heeft u vragen over een IOW-uitkering? Neem dan gerust contact met ons op.