De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Veilig werken of ontslag!

Veilig werken of ontslag!

Het  niet naleven van veiligheidsvoorschriften door een storingsmonteur, heeft terecht geleid tot een ontslag op staande voet, zo oordeelde het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden in een uitspraak van 2 juli 2013.  De werknemer van 51 jaar, die ruim 10 jaar in dienst was van de werkgever, verrichtte zijn werkzaamheden vooral in industriële omgevingen. De werkgever heeft een uitgebreid schriftelijk veiligheidsbeleid en de veiligheidsvoorschriften worden ook met een zekere regelmaat bij alle werkneme...
Leestijd 
Auteur artikel Buby den Heeten
Gepubliceerd 06 augustus 2013
Laatst gewijzigd 16 april 2018
 
Het  niet naleven van veiligheidsvoorschriften door een storingsmonteur, heeft terecht geleid tot een ontslag op staande voet, zo oordeelde het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden in een uitspraak van 2 juli 2013.  

De werknemer van 51 jaar, die ruim 10 jaar in dienst was van de werkgever, verrichtte zijn werkzaamheden vooral in industriële omgevingen. De werkgever heeft een uitgebreid schriftelijk veiligheidsbeleid en de veiligheidsvoorschriften worden ook met een zekere regelmaat bij alle werknemers onder de aandacht gebracht en toegelicht.

De werknemer was enkele maanden geleden geschorst, nadat hij de veiligheidsvoorschriften had overtreden. Werknemer heeft toen een waarschuwing gekregen, waarbij hem is voorgehouden dat een nieuwe schending van de veiligheidsvoorschriften tot ontbinding van de arbeids­overeenkomst zou leiden. Een kleine 3 maanden later gedraagt de storingsmonteur zich wederom in strijd met de veiligheidsvoorschriften, waarna hij op staande voet wordt ontslagen.

In tegenstelling tot de kantonrechter oordeelt het Hof dat er sprake is van een dringende reden, omdat de werkgever een zwaarwegend belang heeft bij strikte naleving van haar veiligheidsbeleid en dat van een ervaren medewerker mag worden verwacht dat hij de veiligheidsvoorschriften in acht neemt, zeker als deze medewerker al eerder is gewaarschuwd. Als de voorschriften niet in acht worden genomen, ontstaat er gevaar voor de werknemer zelf en ook voor derden, en dat alles weegt niet op tegen de persoonlijke omstandigheden die door de werknemer werden aangevoerd. Ook het feit dat de werkgever in de waarschuwing slechts sprak over ontbinding, staat volgens het Hof niet in de weg aan een ontslag op staande voet.

Naar mijn mening is het terecht dat het Hof het ontslag op staande voet hier honoreert. Op de werkgever rust immers een zeer zware verplichting om veilige werkomstan­digheden te creëren voor de werknemer en de werknemer die zich hier willens en wetens aan onttrekt, moet zich ook realiseren dat hierop een zeer zware sanctie kan komen te staan. De uitspraak van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden had betrekking op een industriële omgeving, maar ook op andere werkplekken waar gevaar voor de werknemer en/of derden kan ontstaan is deze uitspraak goed toepasbaar. Een zorginstelling met een strikt veiligheids­beleid ter bescherming van de medewerkers en de patiënten heeft ook alle belang bij een strikte handhaving van deze veiligheidsregels, omdat daarmee voor patiënten, medewerkers en de instelling schade (en letsel) kan worden voorkomen.

Uiteraard gaan de advocaten van Dirkzwager graag met u in gesprek over het door u in uw organisatie gehanteerde veiligheidsbeleid.