Dirkzwager bestaat 135 jaar! We nodigen onze oud-medewerkers uit voor een feestelijke borrel. Aanmelden kan via de eventpagina. Aanmelden reünie.

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Vergoeding voor overwerk als onderdeel van het vakantieloon

Vergoeding voor overwerk als onderdeel van het vakantieloon: het overzicht

In de sector transport en logistiek is al geruime tijd de discussie gaande of de werknemer recht heeft op een vakantieloon waarbij een vergoeding voor overwerk is inbegrepen. Onder de cao Beroepsgoederenvervoer was dit in de periode 2014-2018 namelijk niet het geval. Cao-partijen hebben toen afgesproken dat de werknemer door het accepteren van een eenmalige vergoeding van €750,- bruto zijn recht op vergoeding van structurele toeslagen over genoten vakantiedagen af kon kopen. Voor meer dan genoeg werknemers stond een dergelijke vergoeding echter in schril contrast met al het overwerk dat zij hadden verricht in die periode. In dit artikel houd ik bij hoe de rechtspraak sinds 2021 omgaat met dit discussiepunt.
Leestijd 
Auteur artikel Stefan Kleijer
Gepubliceerd 07 oktober 2021
Laatst gewijzigd 18 oktober 2021
 

Eerder schreef ik al eens over de manier waarop de (kanton)rechter de voorwaarden van het meerekenen van het overwerk in het vakantieloon, toepast op een specifieke casus. Uit een latere blog bleek dat (kanton)rechters daarin kunnen verschillen. Inmiddels heeft ook een gerechtshof zich over deze materie moeten buigen. Niet steeds haalt de werknemer zijn gelijk waardoor hij een forse vergoeding misloopt, terecht of niet?

Een tabel over de tussenstand is onderstaand opgenomen: 

Toewijzingen  Afwijzingen
Rechtbank Midden-Nederland 11 augustus 2021,
ECLI:NL:RBMNE:2021:3713
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 12 mei 2021,
ECLI:NL:RBZWB:2021:3543
Rechtbank Rotterdam 2 september 2021,
ECLI:NL:RBROT:2021:8584

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 6 augustus 2021,
ECLI:NL:RBZWB:2021:4070

Hof Den Haag 14 september 2021,
ECLI:NL:GHDHA:2021:1746

Rechtbank Rotterdam 27 augustus 2021,
ECLI:NL:RBROT:2021:8986

Uit de rechtspraak is af te leiden dat het zwaartepunt vaak ligt bij de vraag of het overwerk op zichzelf verplicht wordt vanuit de arbeidsovereenkomst. Het hof ging hierin nog een stap verder door te overwegen dat de verplichting ook uit een mondelinge overeenkomst of uit een overeenkomst die stilzwijgend tot stand is gekomen kan voortvloeien. Het lijkt nog altijd geen uitgemaakte zaak, de discussie duurt voort.