De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Verscherpt toezicht ACM misbruik informatienummers - consultatie beleidsregel

Verscherpt toezicht ACM misbruik informatienummers - consultatie beleidsregel

ACM wil strenger optreden tegen misbruik van 090x- en 18xy-nummers en heeft daarvoor de beleidsregel Toekenning en intrekking 090x en 18xy-nummers opgesteld. ACM zal aanvragen voor een informatienummer toetsen aan de beleidsregel en actief optreden tegen partijen die zich niet aan de regels houden. Deze beleidsregel ligt nu ter consultatie voor. Partijen kunnen tot en met 18 oktober 2017 reageren.Een recent voorbeeld van het optreden van ACM tegen misbruik van informatienummers is de intrekki...
Auteur artikelNatascha Linssen (uit dienst)
Gepubliceerd13 oktober 2017
Laatst gewijzigd16 april 2018
Leestijd 
ACM wil strenger optreden tegen misbruik van 090x- en 18xy-nummers en heeft daarvoor de beleidsregel Toekenning en intrekking 090x en 18xy-nummers opgesteld. ACM zal aanvragen voor een informatienummer toetsen aan de beleidsregel en actief optreden tegen partijen die zich niet aan de regels houden. Deze beleidsregel ligt nu ter consultatie voor. Partijen kunnen tot en met 18 oktober 2017 reageren.

Een recent voorbeeld van het optreden van ACM tegen misbruik van informatienummers is de intrekking van het 090x-nummer van vlogger Snapking. In vervolg daarop heeft ACM bepaald dat telefonieaanbieders geen betaling mogen verlangen van consumenten die naar het nummer van Snapking hebben gebeld (Staatscourant 2017 nr. 54847). Als consumenten al hebben betaald, dan moet de telefonieaanbieder het bedrag binnen 2 maanden terugbetalen. De juridische grondslag hiervoor is te vinden in artikel 7.3c, derde lid, van de Telecommunicatiewet. De intrekking van een informatienummer kan dus ook gevolgen hebben voor telefonieaanbieders.

In de beleidsregel geeft ACM aan waar een informatienummer voor gebruikt mag worden. Centraal staat dat diensten met een gespreksverlengend karakter niet zijn toegestaan. Het gaat daarbij om diensten waarvan het hoofddoel is om het informatietarief zo lang mogelijk in rekening te brengen zonder dat dit nodig is voor het leveren van de dienst. Ook het via 090x-nummers aanbieden van bepaalde betaaldiensten, zoals bijv. betaaldiensten voor amusement, is niet toegestaan. Verder geeft ACM in de beleidsregel aan welke informatie de nummergebruiker vooraf aan de beller moet verstrekken, zoals diens identiteit en de voornaamste kenmerken van de dienst.

Specifieke aandacht voor doorschakeldiensten

In de beleidsregel noemt ACM als voorbeeld van misbruik van 090x-nummers de zgn. doorschakeldiensten. Met een telefonische doorschakeldienst wordt de beller doorgeschakeld naar het telefoonnummer van een bedrijf, veelal de klantenservice, waarnaar de beller op zoek is. Het is voor de beller echter vaak niet duidelijk dat hij niet naar het nummer van het bedrijf zelf, maar via een duur 090x-nummer belt. De beller betaalt dan een hoog tarief voor het bellen naar (de klantenservice van) een bedrijf terwijl (die klantenservice van) dat bedrijf ook gratis of tegen lokaal tarief bereikbaar is. Consumenten voelen zich dan ook vaak misleid door deze doorschakeldiensten.

Diensten met een gespreksverlengend karakter zijn volgens de beleidsregel niet toegestaan. Uit de toelichting bij de beleidsregel volgt dat ACM hieronder ook verstaat het doorschakelen naar (de klantenservice van) een ander bedrijf zolang het gesprek met dat bedrijf duurt. Het gesprek dat na de doorschakeling plaatsvindt behoort volgens ACM niet tot de dienst die de nummergebruiker levert. Dit betekent dat de nummergebruiker voor het doorgeschakelde gesprek niet het informatietarief in rekening mag brengen.

Voor doorschakelen geldt voorts dat de beller in de tariefmelding of in de periode tussen de tariefmelding en het leveren van de dienst geïnformeerd moet worden over de doorschakeling en het tarief dat hij verschuldigd is. Dit is volgens ACM essentiële informatie die de beller nodig heeft voor de beslissing om zich al dan niet te laten doorverbinden.

Het is de vraag of met deze beleidsregel misleiding voorkomen wordt. Het 090x-nummer van de doorschakeldienst wordt veelal via zoekmachines op internet gevonden en gebeld, zodat het de beller vooraf vaak niet duidelijk zal zijn dat hij niet met het telefoonnummer van het bedrijf waarnaar hij op zoek is belt, maar met een duur informatienummer. Anderzijds is door deze beleidsregel een businesscase voor doorschakeldiensten niet meer zo aantrekkelijk, zodat het nog maar de vraag is of en hoelang deze diensten nog zullen worden aangeboden.
Beoordeel dit artikel