De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Vroegpensioen op de helling door afbouw voorwaardelijk pensioen (1)

Vroegpensioen op de helling door afbouw voorwaardelijk pensioen

Veel pensioenregelingen bij pensioenfondsen kennen een voorwaardelijk pensioen voor bepaalde groepen werknemers. Dat biedt de mogelijkheid om toch eerder met pensioen te gaan dan de reguliere pensioendatum. Aan deze voorwaardelijke pensioenen wordt echter steeds vaker getornd. Zo hebben sociale partners van bijvoorbeeld de cao Woondiensten recent besloten om de voorwaardelijke pensioenen neerwaarts bij te stellen.Voorwaardelijk pensioenDe voorwaardelijke pensioenaanspraak is vaak nog niet vol...
Leestijd 
Auteur artikel Frédérique Hoppers
Gepubliceerd 01 oktober 2015
Laatst gewijzigd 16 april 2018
 
Veel pensioenregelingen bij pensioenfondsen kennen een voorwaardelijk pensioen voor bepaalde groepen werknemers. Dat biedt de mogelijkheid om toch eerder met pensioen te gaan dan de reguliere pensioendatum. Aan deze voorwaardelijke pensioenen wordt echter steeds vaker getornd. Zo hebben sociale partners van bijvoorbeeld de cao Woondiensten recent besloten om de voorwaardelijke pensioenen neerwaarts bij te stellen.

Voorwaardelijk pensioen

De voorwaardelijke pensioenaanspraak is vaak nog niet volledig afgefinancierd en kan in de regel pas geldend worden gemaakt bij een voortgezette deelneming vanaf in ieder geval 2006 tot een pensioenmoment. Achtergrond van deze voorwaardelijke pensioenregeling is de afschaffing van de fiscale voordelen door de Wet VPL in de jaren 2005/2006. Door het alternatief van toekenning van een voorwaardelijk pensioen wordt een bepaalde doelgroep toch in de gelegenheid gesteld om eerder met pensioen te gaan, eenvoudigweg omdat het voorwaardelijk pensioen bij pensionering wordt “opgeplust” bij het ouderdomspensioen waardoor alsnog een aanvaardbaar pensioenniveau bij een vervroeging van het ouderdomspensioen.

Het grootste pensioenfonds in Nederland, het ABP, kent bijvoorbeeld zo’n voorwaardelijke pensioenaanspraak.

Onder druk

Dit voorwaardelijk pensioen staat - met name vanwege de houdbaarheid van de financiering hiervan en vanuit solidariteitsoogpunt met jongere deelnemers - zodanig onder druk dat een toenemend aantal pensioenfondsen besloten heeft om het voorwaardelijk pensioen af te bouwen en sommige pensioenfondsen zelfs besloten hebben om het voorwaardelijk pensioen in zijn geheel af te schaffen.

Haast met vroegpensioen geboden!

De afbouw c.q. afschaffing van voorwaardelijk pensioen maakt dat het voor oudere werknemers interessanter wordt om reeds in dit stadium te onderzoeken of het wenselijk is om met vroegpensioen te gaan, zodat alsnog “geprofiteerd” kan worden van het voorwaardelijk pensioen dat immers op de kortere termijn minder wordt of niet langer bestaat. Voor bijvoorbeeld deelnemers in het pensioenfonds voor Woningcorporaties die vallen onder de cao Woondiensten geldt dat zij er verstandig aan doen om vóór 1 januari 2016 een besluit te nemen over een eventueel vroegpensioen. Vanaf 1 april 2016 wordt namelijk stapsgewijs met 10% het voorwaardelijk pensioen minder met uiteindelijk een vermindering van 40% vanaf 1 april 2019. Woningcorporaties met een vergrijsd personeelsbestand doen er verstandig aan om deze versobering van de voorwaardelijke pensioenaanspraak met de werknemers bespreekbaar te maken, zodat werknemers die daadwerkelijk willen profiteren van een voorwaardelijke pensioenaanspraak bij vroegpensionering zich realiseren dat haast geboden is.

Onze arbeidsrecht- en pensioenadvocaten kunnen behulpzaam zijn bij deze op maat gesneden trajecten, waarbij de pensioengevolgen specifiek inzichtelijk kunnen worden gemaakt en geadviseerd kan worden over hoe in deze gevolgen te voorzien.