1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. WABlopen: de oproepovereenkomst en het wijzigen van een oproep (deel II)

WABlopen: de oproepovereenkomst en het wijzigen van een oproep (deel II)

In onze vorige bijdrage zijn we ingegaan op de gewijzigde oproeptermijn én de gevolgen die zijn verbonden aan het intrekken en wijzigen van een oproep. In deze bijdrage gaan we nog een stapje verder en bespreken we aan de hand van een voorbeeld hoe een en ander zich verhoudt tot de aanspraak van een werknemer op minimaal drie uur loon bij een oproep.
Leestijd 
Auteur artikel Boy Stenden
Gepubliceerd 04 februari 2020
Laatst gewijzigd 04 februari 2020

Oproeptermijn

Vanaf 1 januari 2020 moet een oproepkracht ingevolge artikel 7:628a lid 5 BW minimaal vier kalenderdagen (Let op: geen werkdagen!) vóór de geplande werkdag door de werkgever schriftelijk of elektronisch worden opgeroepen. Indien de werknemer niet tijdig wordt opgeroepen, dan is de werknemer niet verplicht om in te gaan op de oproep.

Oproep intrekken en wijzigen

Zoals wij in onze vorige bijdrage hebben besproken, wordt onder de WAB een onderscheid gemaakt tussen oproepen die binnen vier dagen voor aanvang van de werkzaamheden worden gewijzigd of ingetrokken, en oproepen die daarvóór worden gewijzigd of ingetrokken, bijvoorbeeld een week van te voren. Indien een oproepkracht is ingeroosterd en een week voor aanvang van de werkzaamheden alsnog wordt afgebeld of de oproep wordt gewijzigd, dan heeft dat geen financiële gevolgen voor de werkgever. Wordt de oproep binnen een termijn van 4 dagen voor aanvang van de werkzaamheden gewijzigd of ingetrokken, dan heeft dat wèl financiële gevolgen voor de werkgever.

In onze vorige bijdrage gaven we het voorbeeld dat een oproepkracht twee weken eerder is ingeroosterd om aanstaande zaterdag van 06:00 uur tot 12:00 uur te werken (zie kolom 1). Vrijdagmiddag krijgt de oproepkracht te horen dat hij niet om 06:00 uur hoeft te beginnen, maar vanaf 10:00 uur tot 16:00 uur dient te werken. Indien de werknemer vervolgens – ondanks dat hij hiertoe niet gehouden is – gehoor geeft aan de te late gewijzigde oproep, dan werkt de oproepkracht feitelijk zes uur, van 10:00 uur tot 16:00 uur (zie kolom 2), maar heeft hij recht op uitbetaling van tien uur, namelijk van 06:00 uur tot 16:00 uur (zie kolom 3):

Tot zover alles duidelijk. Maar wat nu als de oorspronkelijke oproep een twee-urige oproep betreft (6:00 - 8:00 uur) en de nieuwe en niet tijdige oproep er ook een betreft van twee uur (12:00 -14:00 uur)? In dat geval dient ook rekening te worden gehouden met artikel 7:628a lid 1 BW, op basis waarvan een oproepkracht voor iedere periode van minder dan drie uur waarin hij arbeid heeft verricht, recht heeft op uitbetaling van drie uur loon. De oproepkracht kan dan, indien hij enkel (onverplicht) tussen 12:00 uur tot 14:00 uur werkt, recht hebben op vijf uur loon:

Conclusie

Kortom, door invoering van de WAB zijn werkgevers minder in staat om door middel van oproepkrachten ad hoc onvoorziene veranderingen op te vangen. Indien oproepkrachten niet tijdig worden opgeroepen, zijn ze niet verplicht om op te komen dagen. Daarnaast is van belang dat het vlak voor de werkdag wijzigen van de planning kan leiden tot een situatie waarbij de werknemer aanspraak maakt op uitbetaling van meer uren dan hij feitelijk heeft gewerkt. Zeker indien sprake is van een oproep korter dan drie uur. Dat is leuk voor de werknemer, maar minder leuk voor de werkgever.

Heeft u nog vragen over de oproepovereenkomsten, dan kunt u ons bereiken via 024 – 381 31 23.

Tot zover de volgende meters van het WABlopen. Loopt u verder met ons? Houd dan vooral ons kennisportal in de gaten.