1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. WABlopen: de oproepovereenkomst en het wijzigen van een oproep

WABlopen: de oproepovereenkomst en het wijzigen van een oproep

Wat zijn de financiële gevolgen als u de tijdstippen van een gedane oproep wijzigt of uiteindelijk besluit een oproepkracht alsnog af te bellen?
Leestijd 
Auteur artikel Anique Sauvé
Gepubliceerd 30 januari 2020
Laatst gewijzigd 30 januari 2020

Recentelijk hebben wij u geïnformeerd over de valkuilen die ontstaan rondom het aanbod tot het doen van een vaste arbeidsomvang aan een oproepkracht. In de praktijk krijgen we ook vragen over de financiële gevolgen die gepaard gaan met het wijzigen of het intrekken van een reeds gedane oproep. In deze bijdrage gaan wij op deze materie nader in.

Wijzigen oproepen

Onder de WAB wordt een onderscheid gemaakt tussen oproepen die binnen vier dagen voor aanvang van de oproep worden gewijzigd dan wel ingetrokken, en oproepen die daarvóór worden gewijzigd of ingetrokken, bijvoorbeeld een week van te voren. Indien een oproepkracht is ingeroosterd en deze vervolgens bijvoorbeeld een week voor aanvang van de werkzaamheden alsnog wordt afgebeld, heeft dat geen financiële gevolgen voor de werkgever. Hetzelfde is het geval indien de tijdstippen waarvoor de oproepkracht is opgeroepen, worden gewijzigd.

Wanneer een werkgever een oproepkracht binnen een termijn van vier dagen voor aanvang van de werkzaamheden echter afbelt of de tijdstippen waarop de oproepkracht moet komen werken verandert, heeft dit wèl financiële gevolgen voor de werkgever.

In de wet is voortaan geregeld dat als een werkgever binnen vier dagen voor aanvang van de oproep, de oproep intrekt dan wel de tijdstippen van de oproep wijzigt, de werknemer recht heeft op het loon waarop hij aanspraak zou hebben gehad indien hij de arbeid overeenkomstig de oproep zou hebben verricht. Met andere woorden: heeft u een oproepkracht opgeroepen, en zegt u de oproepkracht binnen een termijn van vier dagen voor aanvang van de werkzaamheden alsnog af, of wijzigt u de werktijden, dan bent u de oproepkracht over de uren waarop u hem had ingeroosterd alsnog het loon verschuldigd. Overigens kan bij cao van deze termijn worden afgeweken, waarbij geldt dat de termijn niet korter mag zijn dan 24 uur.

Wijzigen tijdstippen van de oproep

Een vraag die we in de praktijk krijgen is over hoeveel uren het loon moet worden betaald, indien de tijdstippen van de oproep binnen de termijn van vier dagen worden gewijzigd. Een voorbeeld ter illustratie.

Stel u heeft een oproepkracht twee weken geleden ingeroosterd om aanstaande zaterdag van 06:00 uur 's ochtends tot 12:00 uur 's middags te werken, in verband met de levering van de vracht die ochtend. Vrijdagmiddag hoort u van de leverancier dat de vracht zaterdagochtend niet om 06:00 uur geleverd kan worden, maar om 10:00 uur. Daaropvolgend neemt u contact op met de oproepkracht en vraagt u hem om morgen in plaats van, van 06:00 uur tot 12:00 uur te komen werken, van 10:00 uur tot 16.00 uur te komen werken.

Er is sprake van het wijzigen van de tijdstippen van de oproep binnen een termijn van vier dagen voor aanvang van de oproep. Ingevolge de wet heeft de werknemer dan recht op het loon waarop hij aanspraak zou hebben gehad indien hij de arbeid overeenkomstig de oproep van 06:00 uur tot 12:00 uur zou hebben verricht. Maar uiteindelijk heeft hij zijn werkzaamheden daadwerkelijk van 10:00 uur tot 16:00 uur verricht. Op hoeveel loon kan de oproepkracht nu aanspraak maken? Is dat het loon van 10:00 uur tot 16:00 uur (te weten 6 uren) plus het loon over de oproep waarvoor hij in eerste instantie was opgeroepen, van 06:00 uur tot 12:00 uur (te weten 6 uren? Dus in totaal over 12 uren?

Het antwoord is ‘nee’ omdat een periode van overlap niet dubbel wordt vergoed. In dit voorbeeld heeft de oproepkracht aanspraak op loon over 10 uren. Namelijk 6 uren vanwege de werkzaamheden die hij daadwerkelijk heeft verricht van 10:00 uur tot 16:00 uur en 4 uren over de uren die hij in eerste instantie stond ingeroosterd van 06:00 uur tot 10:00 uur. Weliswaar stond hij in eerste instantie ingeroosterd van 06:00 uur tot 12:00 uur maar omdat hij vanaf 10:00 uur daadwerkelijk werkzaamheden heeft verricht, worden deze twee uren niet dubbel vergoed. De oproepkracht in het voorbeeld heeft derhalve aanspraak op loon over in totaal 10 uren.

Nawoord

Bovengenoemd artikel is in de wet opgenomen om de positie van oproepkrachten te verstevigen. We vragen ons echter af of oproepkrachten zich in de praktijk ook op dit artikel zullen beroepen. We kunnen ons namelijk zo voorstellen dat wanneer ze graag worden opgeroepen, ze geen aanspraak zullen maken op het loon over de uren waarop ze feitelijk niet hebben gewerkt. Dat voelt toch wat onredelijk.

Heeft u nog vragen over oproepovereenkomsten, dan kunt u ons bereiken via 024-381 31 23.

Tot zover de volgende meters van het WABlopen. Loopt u verder met ons mee? Houd dan vooral ons kennisportal in de gaten.