De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Werkgevers let op: de aanvraagperiode voor loonkostensubsidie voor de maanden maart t/m mei loopt tot en met 31 mei 2020!

Werkgevers let op: de aanvraagperiode voor loonkostensubsidie voor de maanden maart t/m mei loopt tot en met 31 mei 2020!

Op 8 mei 2020 heeft Minister Koolmees bevestigd dat de NOW-regeling zal worden verlengd, maar maakte hij ook kenbaar dat de verlengde regeling op enkele punten zal afwijken van de huidige NOW-regeling. In deze bijdrage gaan we in op de aangekondigde wijzigingen. Ook wijzen we werkgevers die nog loonkostensubsidie willen aanvragen voor de maanden maart t/m mei 2020 erop dat zij - nu nog onduidelijk is hoe de nieuwe of gewijzigde regeling komt te luiden - op basis van de tekst in de huidige regeling er verstandig aan doen om de subsidieaanvraag voor het einde van deze maand in te dienen. Tot slot brengen we de Dirkzwager NOW-rekentool onder de aandacht.
Leestijd 
Auteur artikel Boy Stenden
Gepubliceerd 11 mei 2020
Laatst gewijzigd 13 mei 2020
 

Werkgevers kunnen vanaf 6 april 2020 op basis van de NOW-regeling een tegemoetkoming in loonkosten aanvragen voor de maanden maart t/m mei. In de huidige NOW-regeling is opgenomen dat de aanvraagperiode voor de subsidie voor deze maanden loopt tot 31 mei 2020. 

Om werkgevers die een dergelijke aanvraag hebben ingediend of voornemens zijn dat te doen te ondersteunen, hebben wij een rekentool gemaakt waarmee werkgevers het volgende kunnen (na-)(be)rekenen:

  • de hoogte van het reeds of te ontvangen voorschot;
  • de hoogte van de definitieve tegemoetkoming;
  • de financiële gevolgen voor uw tegemoetkoming indien u één of meer ontslagvergunningen heeft aangevraagd bij het UWV;
  • de financiële gevolgen voor uw tegemoetkoming indien u werknemers met een oproepcontract niet meer oproept en/of contracten voor bepaalde tijd van rechtswege laat aflopen.

Verlenging van de regeling

Op 8 mei 2020 heeft Minister Koolmees in het televisieprogramma Op1 kenbaar gemaakt het steunpakket - waarvan de NOW-regeling onderdeel is - te verlengen. Werkgever zullen – onder nader te stellen voorwaarden - dus ook voor de maanden juni, juli en augustus 2020 een tegemoetkoming in de loonkosten kunnen aanvragen. Hoe de nieuwe of gewijzigde NOW-regeling komt te luiden, is nog onduidelijk. Of werkgevers ná 31 mei 2020 ook nog loonkostensubsidie aan kunnen vragen voor de maanden maart t/m mei 2020 of alleen voor de maanden juni t/m augustus 2020 is ook niet duidelijk. Op basis van de huidige regeling is de uiterlijke datum hiervoor in ieder geval 31 mei 2020.

Andere voorwaarden

Wel kondigde de Minister enkele wijzigingen aan. Zo is in de huidige regeling voor werkgevers een financiële prikkel opgenomen om géén ontslagaanvragen wegens bedrijfseconomische omstandigheden bij het UWV in te dienen. Indien de werkgever dat wel doet, dan krijgt de werkgever een boete die doorwerkt in (de hoogte van) de vaststelling van de loonkostencompensatie. Minister Koolmees gaf aan dat deze financiële prikkel bij een verlenging van de regeling komt te vervallen. Volgens Koolmees is dit noodzakelijk, omdat bedrijven moeten kunnen herstructureren om andere banen binnen het bedrijf te behouden. Zowel vanuit werknemersorganisaties als vanuit politieke partijen zoals PvdA en SP is op deze aankondiging forse kritiek geuit.

Minister Koolmees herhaalde daarnaast dat er nieuwe voorwaarden komen voor bedrijven die gebruik willen maken van de NOW-regeling. Zo mogen ondernemingen geen winstuitkering aan aandeelhouders uitdelen, geen dividend uitkeren en niet meer eigen aandelen inkopen. Deze aanpassingen zijn eerder al ingevoerd voor werkgevers die gebruik willen maken van de (verruimde) concernbepaling in de NOW-regeling.

Het kabinet vergadert nog over de precieze regels die bij dit tweede pakket komen kijken, zoals extra of aanvullende verplichtingen voor werkgevers in het kader van de scholing van werknemers. Het is dus afwachten hoe de verlenging van de NOW-regeling eruit komt te zien.

Heeft u vragen en/of opmerkingen over de NOW of over dit artikel, bel dan gerust met ons coronateam.