1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Wet DBA in 2020 op de schop?

Wet DBA in 2020 op de schop?

Op 15 december jl. heeft minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een brief gestuurd aan de Tweede Kamer met als titel ‘Naar een nieuwe balans op de arbeidsmarkt’.Deze brief gaat over meerdere onderwerpen, waaronder het zzp-kwalificatievraagstuk. Over het zzp-kwalificatievraagstuk schrijft minister Koolmees dat het van belang is dat zzp’ers om de juiste redenen kiezen voor zelfstandig ondernemerschap en dat er niet eigenlijk sprake mag zijn van een arbeidsrelatie. De Wet DBA, zo...
Leestijd 
Auteur artikel Marieke Hulstijn-Botter (uit dienst)
Gepubliceerd 20 december 2017
Laatst gewijzigd 16 april 2018
Op 15 december jl. heeft minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een brief gestuurd aan de Tweede Kamer met als titel ‘Naar een nieuwe balans op de arbeidsmarkt’.

Deze brief gaat over meerdere onderwerpen, waaronder het zzp-kwalificatievraagstuk. Over het zzp-kwalificatievraagstuk schrijft minister Koolmees dat het van belang is dat zzp’ers om de juiste redenen kiezen voor zelfstandig ondernemerschap en dat er niet eigenlijk sprake mag zijn van een arbeidsrelatie. De Wet DBA, zo schrijft minister Koolmees, heeft niet de duidelijkheid en rust gebracht die ermee was beoogd. Dit leidt nu tot onzekerheid bij zzp’ers en opdrachtgevers. Over het nieuwe stelsel schrijft de minister meer concreet:

“Voor opdrachtgevers zal duidelijkheid worden geschapen over de arbeidsrelatie door middel van de invoering van de opdrachtgeversverklaring, die verkregen kan worden na het invullen van een nog te ontwikkelen webmodule. In die webmodule zal het gezagscriterium, als onderdeel van de arbeidsovereenkomst, zo veel mogelijk worden verduidelijkt. Daarmee heeft de opdrachtgever zekerheid over het (niet) verschuldigd zijn van loonbelasting en premies werknemersverzekeringen zolang inderdaad wordt gewerkt conform ingevulde antwoorden in de webmodule.

Het kabinet treft daarnaast maatregelen die er op zien dat schijnzelfstandigheid aan de onderkant van de arbeidsmarkt wordt voorkomen en professionals aan de bovenkant meer ruimte krijgen. Het streven is de specifieke maatregelen, bedoeld voor de onderkant en de bovenkant, alsmede de opdrachtgeversverklaring per 1 januari 2020 in werking te laten treden. Het kabinet acht het daarbij – zoals in het regeerakkoord gesteld- van groot belang om bij de concrete uitwerking hiervan sociale partners en veldpartijen te betrekken.

Naast het verduidelijken van het gezagscriterium ten behoeve van de webmodule zal het kabinet de wet zo aanpassen dat gezag voortaan meer getoetst wordt op basis van materiële in plaats van formele omstandigheden. Dit is complexe materie die potentieel alle werkenden raakt. Om de introductie van de andere maatregelen hiermee niet te belasten, pakt het kabinet dit separaat, maar voortvarend op.”

In de tussentijd

We zullen moeten afwachten waarmee het kabinet uiteindelijk zal komen en wanneer precies. De verwachting, onder andere op basis van het regeerakkoord is, dat totdat er een nieuwe regeling is die de Wet DBA zal vervangen, de Belastingdienst niet zal handhaven op de Wet DBA. De Belastingdienst zal in ieder geval niet handhaven tot 1 juli 2018. Dat betekent concreet dat de Belastingdienst geen boetes, naheffingen of correctieverplichtingen voor de loonheffingen zal opleggen aan opdrachtgevers/opdrachtnemers als achteraf wordt geconstateerd dat toch sprake is (geweest) van een dienstbetrekking tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer. Dat geldt niet voor kwaadwillenden.

Wordt vervolgd.

Zie ook: Het Regeerakkoord: Nieuwe regels voor ZZP’ers