1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Wet Huis voor klokkenluiders

Wet Huis voor klokkenluiders

Op 1 juli 2016 is de Wet Huis voor klokkenluiders in werking getreden. Deze wet versterkt de positie van klokkenluiders en maakt onderzoek naar maatschappelijke misstanden mogelijk. Doel is om misstanden aan het licht te laten komen en op te lossen.In dit artikel worden de twee belangrijkste onderdelen van de Wet Huis voor klokkenluiders besproken: De verplichting voor werkgevers om een interne klokkenluidersregeling te hanteren Het Huis voor klokkenluidersInterne klokkenluidersregelingDe W...
Leestijd 
Auteur artikel Eva Traag
Gepubliceerd 12 december 2016
Laatst gewijzigd 16 april 2018
Op 1 juli 2016 is de Wet Huis voor klokkenluiders in werking getreden. Deze wet versterkt de positie van klokkenluiders en maakt onderzoek naar maatschappelijke misstanden mogelijk. Doel is om misstanden aan het licht te laten komen en op te lossen.

In dit artikel worden de twee belangrijkste onderdelen van de Wet Huis voor klokkenluiders besproken:

  1. De verplichting voor werkgevers om een interne klokkenluidersregeling te hanteren

  2. Het Huis voor klokkenluiders


Interne klokkenluidersregeling

De Wet Huis voor klokkenluiders houdt in beginsel de werkgever verantwoordelijk voor het oplossen van gesignaleerde misstanden. Een werkgever met 50 werknemers of meer moet een interne klokkenluidersregeling hebben. Deze regeling moet werknemers een ingang bieden om een misstand onder de aandacht van de werkgever te brengen. De werkgever dient meldingen te onderzoeken. Als daadwerkelijk sprake is van een misstand, moet de werkgever een passende oplossing treffen.

Huis voor klokkenluiders

Naast de verplichte interne klokkenluidersregeling, voorziet de Wet Huis voor klokkenluiders ook in een extern orgaan waar misstanden kunnen worden gemeld: het Huis voor klokkenluiders. Het Huis is een publiekrechtelijke instelling waar werknemers uit de private en de publieke sector terecht kunnen voor advies.

Als de werkgever geen (goede) interne procedure voor het melden van een misstand heeft, kunnen werknemers bij het Huis ook een vermoeden van een misstand melden. Deze mogelijkheid bestaat ook als de werkgever onvoldoende heeft gedaan met een interne melding. In die gevallen is het Huis bevoegd om onderzoek in te stellen. Als het Huis vervolgens een misstand constateert, kan het aanbevelingen doen aan de werkgever hoe de misstand op te lossen en deze aanbevelingen publiceren.